Digiosaamisen kehittäminen: Palveluprosessit digitaalisessa hallinnossa

Valtiovarainministeriö

Aika: pe 2.6. klo 9.00– 12.00

Mitä sinun tulee tietää ja ymmärtää digitalisaatiosta, jotta voisit tunnistaa sen mukanaan tuomat mahdollisuudet oman työsi ja organisaatiosi kannalta? Tämä seminaarisarja on sinulle, joka tiedät digistä jotakin, mutta haluat ymmärtää vielä enemmän päästäksesi diginatiivien vauhtiin mukaan. Seminaarisarjan neljänne osan teema on palveluprosessit digitaalisessa hallinnossa.

Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy toteuttavat yhteistyössä seminaarisarjan, jossa perehdytään julkishallinnon vaatimiin osaamisiin digitalisaatioon liittyen - osaamista tarvitsevat kaikki julkishallinnossa työskentelevät.  Osaamisen syvyys ja laajuus aihealueittain vaihtelevat työtehtävien mukaan, mutta kukaan ei voi jättää omaa digiloikkaansa tekemättä.  Seminaarisarja käsittelee digitalisaation trendejä neljän eri teeman kautta:

Seminaari 1: Asiakkuus ja keskeiset muutosvoimat 30.3.2017 klo 12-15 (Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki)
Ilmoittaudu viimeistään 24.3.
 
Seminaari 2: Tiedonhallinnan uudet mahdollisuudet 28.4.2017. klo 9-12  (HAUS, Hollantilaisentie 11, Helsinki)
Ilmoittaudu viimeistään 14.4.
 
Seminaari 3: Keinoäly uudistajana 5.5.2017 klo 12.30 -15.30  (HAUS, Hollantilaisentie 11, Helsinki)
Ilmoittaudu viimeistään 21.4.

Seminaari 4: Palveluprosessit digitaalisessa hallinnossa 2.6.2017 klo 9-12 (vahvistetaan myöhemmin, Helsinki)
Ilmoittaudu viimeistään 19.5.
 
Seminaaritilaisuuksissa kutakin teemaa konkretisoidaan käytännön esimerkein ja tarjotaan osallistujille välineitä siihen, miten digitalisaation mahdollisuudet voi tunnistaa omassa työssä ja organisaatiossa.  Lisäksi pyritään löytämään keinoja siihen, miten muutoksia voi lähteä konkreettisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan. Seminaarit ovat puolenpäivän pituisia tilaisuuksia, jotka sisältävät aiheeseen johdattelevia asiantuntija-alustuksia ja työpajatyöskentelyä. Osallistuminen on mahdollista myös etänä Skypen/Lyncin kautta.  

Seminaarin kohderyhmänä ovat julkishallinnon kehittäjät ja kehittämisen mahdollistajat (mukaan lukien esimiehet), jotka eivät vielä ole perehtyneet digitalisaatioon liittyviin teemoihin syvällisemmin. Osallistuminen kaikkiin neljään tilaisuuteen palkitaan todistuksella, mutta myös yksittäisiin tilaisuuksiin osallistuminen on mahdollista. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoa koulutuksista Suomidigi.fin kehittäjäfoorumilla

Lisätietoja:
Suunnittelija Heidi Torro, valtiovarainministeriö (heidi.torro@vm.fi, puh. 02955 30109)
Koulutuspäällikkö Hanna Siira, HAUS kehittämiskeskus Oy (hanna.siira@haus.fi, puh. 0207 180 237)

Kohderyhmät Julkinen hallinto