FI SV

Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistaminen

Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistä selvittävän työryhmän tarkoitus on säätää uusi tiedonhallintaa koskeva yleislaki siten, että se tulee voimaan maaliskuussa 2018. Yleislainsäädännön kehittämisellä edistetään erillislainsäädännön purkamista.

Työryhmän tehtävänä on selvittää:

  • selvittää julkisen hallinnon tiedonhallintaa ja tietojen luovuttamista koskevan sääntelyn ja tiedonhallintakäytäntöjen nykytila ja kehittämistarpeet
  • selvittää, onko eri hallinnonaloilla syntynyt julkisuuslain kanssa tarpeetonta tai päällekkäistä erityislainsäädäntöä salassapidosta,
  • kartoittaa  julkisen hallinnon rekisterin laajempia hyödyntämismahdollisuuksia ja rekisteröinnin tarpeita ja
  • laatia ehdotus lainsäädännön kehittämiseksi siten, että tiedonhallinnan lainsäädäntöä koskeva hallituksen esitys voidaan antaa kevätistuntokaudella 2017.

Asettamispäätös

Asettamispäätös (html)

Tiedote: Tiedonhallintaa koskevaa yleistä sääntelyä on kehitettävä (29.9.2017)

Tiedote: Tiedonhallinnan lakiuudistus avoimella valmistelulla (22.11.2016)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara (työryhmän puheenjohtaja), puh. 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi