Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistaminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM098:00/2016

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.11.2016 – 15.9.2017

Asettamispäivä 17.11.2016

kehittäminen tiedonhallinta

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Digitalisoidaan julkiset palvelut

Toimenpiteet Tiedon hallinnan välineet ja palvelumalli sekä Tiedonhallintalaki

Lainvalmistelu

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Sami Kivivasara, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö

Tavoitteet ja tuotokset

Varmistaa hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen sekä tietojen monipuolinen, sujuva ja turvallinen hyödyntäminen palveluissa ja palveluprosesseissa.

Tiivistelmä

Selvittää 1. julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevan sääntelyn ja tiedonhallintakäytäntöjen nykytila ja kehittämistarpeet, 2. onko eri hallinnonaloilla syntynyt julkisuuslain kanssa tarpeetonta tai päällekkäistä erityislainsäädäntöä salassapidosta, 3. laatia ehdotus lainsäädännön kehittämiseksi ja 4. julkisen hallinnon rekistereissä olevan tiedon hyödyntämismahdollisuudet

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman yhtenä kärkihankkeena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijassa digitaalisiksi varmistaen tietojen sujuva siirtyminen viranomaisten välillä. Tavoitteena on purkaa turhaa sääntelyä ja keventää hallinnollista taakkaa.