Tietoja valtion tietohallinnosta -raportit

Tietoja valtion tietohallinnosta -raportit sisältävät tietoja valtion tietohallinnon henkilöstöstä ja osaamisesta, menoista, toimialariippumattomien tehtävien siirroista, haasteista ja kehittämiskohteista, toimintaan vaikuttavista teknologiatrendeistä, kokonaisarkkitehtuurista ja sähköisistä palveluista. Julkaisut perustuvat kirjanpitoyksiköille, Kansaneläkelaitokselle ja opetus-  ja kulttuuriministeriön hallinnonalan tilivirastoille lähetettävään vuosittaiseen Tietoja valtion tietohallinnosta -kyselyyn.

Tietoja valtion tietohallinnosta 2015

Tietoja valtion tietohallinnosta 2014

Tietoja valtion tietohallinnosta 2013

Tietoja valtion tietohallinnosta 2012

Tietoja valtion tietohallinnosta 2011

Tietoja valtion tietohallinnosta 2010

Uusimmat raportit löytyvät myös Julkaisut-sivulta.