FI SV EN

Yhteiset tietojärjestelmät

Teknologian kehityksen myötä tietoverkkojen toiminta nopeutuu edelleen, laitteiden kapasiteetit kasvavat ja tietoturvauhat lisääntyvät. Talous- ja henkilöstöhallinnon kannalta oleellinen kehitys tapahtuu tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksien lisääntymisessä. Tietoa voidaan jatkossa hyödyntää ja yhdistellä uusilla tavoilla. Vahva teknologinen trendi tulee olemaan raportoinnin ja muun organisaatioiden välisen tiedonvaihdon automatisoituminen.

Valtiolla otetaan kuluvan vuoden loppuun mennessä käyttöön valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niitä tukeva tietojärjestelmäympäristö (Kieku-hanke 2012-2016). Käyttöönottojen jälkeen on tarve ja mahdollisuus kehittää toiminnallista tehokkuutta valtion yhtenäisessä toimintaympäristössä. Vuoden 2017 alusta Kieku- tietojärjestelmäympäristön omistajuus siirtyy Palkeisiin. Seuraavan kymmenen vuoden aikana ohjelmisto-robotiikka (RPA, robotic process automation) on yksi keskeinen automaatiota lisäävä innovaatio, joka mahdollistaa myös talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja tiedonkäsittelyn uudet automatisoidut toimintatavat. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa on mahdollisuus olla uuden teknologian käyttöönoton edelläkävijänä Suomessa hyödyntäen nykyarkkitehtuuriin sopivaa ja tulossa olevaa uutta teknologiaa (ohjelmistorobotiikka, prosessien monitorointi ja analysointi) sekä kehittää ohjelmistorobotiikkaan liittyvän kyvykkyyttä verkostojen kautta.

Muita valtiolle yhteisiä talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä ovat mm. matkanhallintajärjestelmä M2, laskujenkierrätysjärjestelmä Rondo, Tahti-henkilöstötietojärjestemä ja sähköinen rekrytointijärjestelmä Valtiolle.fi.

Kieku

Kieku-tietojärjestelmähankkeen käyttöönottovaiheen ohjausryhmä 
Kiekun käyttöönotto valtionhallinnossa

Arkkitehtuurikuvaukset

Taloushallinnosta talouden hallintaan, valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila, (43/2015)
Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri, 18/2016

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Pauliina Pekonen
Puh. 02955 30081
etunimi.sukunimi@vm.fi