Pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistaminen


Hankenumero

VM008:00/2017

Asettaja

Valtiovarainministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Fri Feb 03 00:00:00 EET 2017

Toimikausi/aikataulu

Fri Feb 03 00:00:00 EET 2017 - Sat Mar 31 00:00:00 EEST 2018

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on laatia selvitys keskitetyn järjestelmän perustamisesta Suomeen. Järjestelmän kautta viranomaiset saisivat niiden lakisääteisten tehtäviensä nojalla tietoa pankki- ja maksutileistä. Selvityksessä on tarkoitus arvioida muun muassa järjestelmään liitettäviä tietosisältöjä sekä toteuttamisvaihtoehtoja.

Tavoitteet

Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on tehostaa viranomaisten käytettävissä olevaa sähköistä toimintaympäristöä sekä parantaa kansalaisten ja yritysten mahdollisuutta toimittaa sähköisesti tietoa viranomaisille.

Tausta

Euroopan komissio antoi 5.7.2016 lainsäädäntöehdotuksen ns. neljännen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi. Ehdotuksen keskeinen muutos liittyy jäsenvaltioille asetettavaan velvoitteeseen perustaa pankki- ja maksutilijärjestelmä, jonka avulla viranomaiset voivat keskitetysti ja sähköisesti saada tietoa pankki- ja maksutileistä.

Direktiiviä koskevat neuvottelut ovat kesken Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin välillä, mutta niiden ennakoidaan valmistuvan nopeasti. Jäsenvaltioille pankki- ja maksutilijärjestelmään liittyvän kansallisen lainsäädännön muuttamisen ja järjestelmän perustamisaika jäänee lyhyeksi.

Suomessa ei ole direktiiviehdotuksessa tarkoitettua keskitettyä järjestelmää, jota kautta viranomaiset saisivat tietoa pankki- ja maksutileistä. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntömuutoksia Suomessa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Digitalisaatio, Luottolaitokset, Pankkitilit, Rikoksentorjunta

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kouri Milla Finanssisihteeri valtiovarainministeriö Asiantuntija
Taipale Armi Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Omistaja
Taipale Armi Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Vastuuhenkilö
Lausuntokierros

Kyllä

Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

10 asiakirjaa


 1. Suomen asianajajaliiton lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Tue Jun 27 00:00:00 EEST 2017  Suomen asianajajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414313/LAUSUNTO_20170627092000_414313.PDF


 2. Keskusrikospoliisin täydennetty lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Tue Jun 27 00:00:00 EEST 2017  Keskusrikospoliisi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414334/LAUSUNTO_20170627114000_414334.PDF


 3. Poliisihallituksen lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414181/LAUSUNTO_20170622125000_414181.PDF


 4. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 22 00:00:00 EEST 2017  Patentti- ja rekisterihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414217/LAUSUNTO_20170626054000_414217.PDF


 5. Suomen Pankin lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Mon Jun 19 00:00:00 EEST 2017  Suomen Pankki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/413823/LAUSUNTO_20170620074000_413823.PDF


 6. Keskusrikospoliisin lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Mon Jun 12 00:00:00 EEST 2017  Keskusrikospoliisi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/413909/LAUSUNTO_20170620125000_413909.PDF


 7. Kuluttajaliiton ilmoitus, ettei sillä ole lausuttavaa pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 01 00:00:00 EEST 2017  Kuluttajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/411866/LAUSUNTO_20170601100000_411866.PDF


 8. Lausuntopyyntö: Arviomuistio pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamisesta

  Mon May 22 00:00:00 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/411211/LAUSUNTOPYYNTO_20170522122000_411211.PDF


 9. Lausuntopyynnön liite: saate

  Mon May 22 00:00:00 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/411212/LAUSUNTOPYYNTO_20170522122000_411212.PDF


 10. Lausuntopyynnön liite: Arviomuistio pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamisesta

  Mon May 22 00:00:00 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/411213/LAUSUNTOPYYNTO_20170522122000_411213.PDF

Ei julkaisuja