Pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistaminen


Hankenumero

VM008:00/2017

Asettaja

Valtiovarainministeriö

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Fri Feb 03 00:00:01 EET 2017

Toimikausi/aikataulu

Fri Feb 03 00:00:01 EET 2017 - Sat Mar 31 00:00:01 EEST 2018

Yhteyshenkilö

Armi Taipale, Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö

Tehtävä

Lainsäädäntöhanke

Tehtäväkuvaus

Tehtävänä on laatia selvitys keskitetyn järjestelmän perustamisesta Suomeen. Järjestelmän kautta viranomaiset saisivat niiden lakisääteisten tehtäviensä nojalla tietoa pankki- ja maksutileistä. Selvityksessä on tarkoitus arvioida muun muassa järjestelmään liitettäviä tietosisältöjä sekä toteuttamisvaihtoehtoja.

Tavoitteet

Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on tehostaa viranomaisten käytettävissä olevaa sähköistä toimintaympäristöä sekä parantaa kansalaisten ja yritysten mahdollisuutta toimittaa sähköisesti tietoa viranomaisille.

Tausta

Euroopan komissio antoi 5.7.2016 lainsäädäntöehdotuksen ns. neljännen rahanpesudirektiivin muuttamiseksi. Ehdotuksen keskeinen muutos liittyy jäsenvaltioille asetettavaan velvoitteeseen perustaa pankki- ja maksutilijärjestelmä, jonka avulla viranomaiset voivat keskitetysti ja sähköisesti saada tietoa pankki- ja maksutileistä.

Direktiiviä koskevat neuvottelut ovat kesken Euroopan komission, neuvoston ja parlamentin välillä, mutta niiden ennakoidaan valmistuvan nopeasti. Jäsenvaltioille pankki- ja maksutilijärjestelmään liittyvän kansallisen lainsäädännön muuttamisen ja järjestelmän perustamisaika jäänee lyhyeksi.

Suomessa ei ole direktiiviehdotuksessa tarkoitettua keskitettyä järjestelmää, jota kautta viranomaiset saisivat tietoa pankki- ja maksutileistä. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntömuutoksia Suomessa.

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Ei

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Kyllä

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Asiasanat

Digitalisaatio, Luottolaitokset, Pankkitilit, Rikoksentorjunta

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Kouri Milla Finanssisihteeri valtiovarainministeriö Asiantuntija
Taipale Armi Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Omistaja
Taipale Armi Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Vastuuhenkilö
Taipale Armi Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö valtiovarainministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

37 asiakirjaa


 1. Lausuntoyhteenveto: Arviomuistio pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamisesta

  Mon Oct 02 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/418332/YHTEENVETO_20171002061000_418332.PDF


 2. Suojelupoliisin lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Mon Jul 03 00:00:01 EEST 2017  Suojelupoliisi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414927/LAUSUNTO_20170703124000_414927.PDF


 3. SAK ry:n lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414644/LAUSUNTO_20170630094000_414644.PDF


 4. OP Ryhmän lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  OP Ryhmä
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414645/LAUSUNTO_20170630095000_414645.PDF


 5. Veikkaus Oy:n lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Veikkaus Oy
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414647/LAUSUNTO_20170630095000_414647.PDF


 6. Aktia Pankki Oyj:n lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Aktia Pankki Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414653/LAUSUNTO_20170630102000_414653.PDF


 7. Valtakunnanvoudinviraston lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Valtakunnanvoudinvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414662/LAUSUNTO_20170630104000_414662.PDF


 8. Rajavartiolaitoksen lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Rajavartiolaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414666/LAUSUNTO_20170630112000_414666.PDF


 9. Tietosuojavaltuutetun lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Tietosuojavaltuutettu
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414667/LAUSUNTO_20170630112000_414667.PDF


 10. Nordean lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Nordea
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414668/LAUSUNTO_20170630113000_414668.PDF


 11. DNA Oyj:n lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  DNA Oyj
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414669/LAUSUNTO_20170630113000_414669.PDF


 12. EK:n lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414670/LAUSUNTO_20170630114000_414670.PDF


 13. Tullin lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Tulli
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414679/LAUSUNTO_20170630120000_414679.PDF


 14. Rahoitusvakausviraston lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Rahoitusvakausvirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414681/LAUSUNTO_20170630120000_414681.PDF


 15. MONI Ltd:n lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  MONI Ltd.
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414685/LAUSUNTO_20170630121000_414685.PDF


 16. Ålands landskapsregerings utlåtande gällande förnyande av bank- och betalkontosystem

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Ålands landskapsregering
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414706/LAUSUNTO_20170630131000_414706.PDF


 17. Danske Bankin lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Danske Bank
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414724/LAUSUNTO_20170703063000_414724.PDF


 18. Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Liikenne- ja viestintäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414760/LAUSUNTO_20170703095000_414760.PDF


 19. Sisäministeriön lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Fri Jun 30 00:00:01 EEST 2017  Sisäministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414778/LAUSUNTO_20170703103000_414778.PDF


 20. Kansaneläkelaitoksen lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 29 00:00:01 EEST 2017  Kansaneläkelaitos
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414530/LAUSUNTO_20170629080000_414530.PDF


 21. Verohallinnon lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 29 00:00:01 EEST 2017  Verohallinto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414532/LAUSUNTO_20170629091000_414532.PDF


 22. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 29 00:00:01 EEST 2017  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414581/LAUSUNTO_20170629130000_414581.PDF


 23. Finanssivalvonnan lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta,

  Thu Jun 29 00:00:01 EEST 2017  Finanssivalvonta
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414622/LAUSUNTO_20170630053000_414622.PDF


 24. Finanssiala ry:n lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 29 00:00:01 EEST 2017  Finanssiala ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414626/LAUSUNTO_20170630060000_414626.PDF


 25. FiCom ry:n lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Wed Jun 28 00:00:01 EEST 2017  FiCom ry
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414551/LAUSUNTO_20170629115000_414551.PDF


 26. Suomen asianajajaliiton lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Tue Jun 27 00:00:01 EEST 2017  Suomen asianajajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414313/LAUSUNTO_20170627092000_414313.PDF


 27. Keskusrikospoliisin täydennetty lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Tue Jun 27 00:00:01 EEST 2017  Keskusrikospoliisi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414334/LAUSUNTO_20170627114000_414334.PDF


 28. Handelsbankenin lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Tue Jun 27 00:00:01 EEST 2017  Handelsbanken
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414723/LAUSUNTO_20170703052000_414723.PDF


 29. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivuliikkeen lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Sun Jun 25 00:00:01 EEST 2017  Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivuliike
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 30. Poliisihallituksen lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 22 00:00:01 EEST 2017  Poliisihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414181/LAUSUNTO_20170622125000_414181.PDF


 31. Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 22 00:00:01 EEST 2017  Patentti- ja rekisterihallitus
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/414217/LAUSUNTO_20170626054000_414217.PDF


 32. Suomen Pankin lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Mon Jun 19 00:00:01 EEST 2017  Suomen Pankki
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/413823/LAUSUNTO_20170620074000_413823.PDF


 33. Keskusrikospoliisin lausunto pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Mon Jun 12 00:00:01 EEST 2017  Keskusrikospoliisi
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/413909/LAUSUNTO_20170620125000_413909.PDF


 34. Kuluttajaliiton ilmoitus, ettei sillä ole lausuttavaa pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamishankkeen arviomuistiosta

  Thu Jun 01 00:00:01 EEST 2017  Kuluttajaliitto
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/411866/LAUSUNTO_20170601100000_411866.PDF


 35. Lausuntopyyntö: Arviomuistio pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamisesta

  Mon May 22 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/411211/LAUSUNTOPYYNTO_20170522122000_411211.PDF


 36. Lausuntopyynnön liite: saate

  Mon May 22 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/411212/LAUSUNTOPYYNTO_20170522122000_411212.PDF


 37. Lausuntopyynnön liite: Arviomuistio pankki- ja maksutilijärjestelmän uudistamisesta

  Mon May 22 00:00:01 EEST 2017  Valtiovarainministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/30052/411213/LAUSUNTOPYYNTO_20170522122000_411213.PDF

Ei julkaisuja