FI SV

Tulevaisuuden kunta

Tulevaisuuden kunta –hankkeessa määritellään parlamentaarisen valmistelun pohjalta visio tulevaisuuden kunnasta vuonna 2030. Hankkeessa määritellään myös kuntien rooli, tehtävät ja asema suhteessa perustettaviin maakuntiin. Painopisteenä on kunnan rooli hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä sekä kuntademokratian näkökulma. Lisäksi kartoitetaan ja valmistellaan tarvittavat lainsäädäntömuutokset ja pitkän aikavälin kuntapolitiikan muutostarpeet. Väliraportti kunnan roolista hyvinvoinnin, elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjänä valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Hankkeella on parlamentaarinen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen. Varapuheenjohtajina toimivat kansanedustajat Toimi Kankaanniemi sekä Mari-Leena Talvitie. Lisäksi hankkeelle on asetettu asiantuntijatyöryhmä.

Tulevaisuuden kunta -parlamentaarinen työryhmä
Tulevaisuuden kunta -hankkeen asiantuntijaryhmä

Tulevaisuuden kunnan visiointi on käynnistynyt (tiedote 8.4.2016)

Kolumni: Tulevaisuuden kuntaa rakennetaan ennakoinnilla


Yhteystiedot

Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala
etunimi.sukunimi(at)vm.fi
puh. 02955 30026

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu
etunimi.sukunimi(at)vm.fi
puh. 02955 30079

Neuvotteleva virkamies Katja Palonen
etunimi.sukunimi(at)vm.fi 
puh. 02955 30322

Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm
etunimi.sukunimi(at)vm.fi
puh. 02955 30042