Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 2008-2012


Hankenumero

VNK012:00/2008

Asettaja


Hankkeen tila

Arkistoitu

Aihealueet

Talous. Verotus. Vakuutus. Raha

Asiasanat

Palkat, Talouspolitiikka, Tulopolitiikka, Työmarkkinat

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Pekkarinen Jukka ylijohtaja Valtioneuvoston kanslia Puheenjohtaja
Antila Jorma tutkimuspäällikkö Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Heiskanen Margareta tutkimuspäällikkö Kunnallinen työmarkkinalaitos Jäsen
Huuskonen Marja ekonomisti Elinkeinoelämän keskusliitto Jäsen
Immeli Pekka johtaja Akava ry Jäsen
Koski Olli ekonomisti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Mustonen Jussi johtaja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Jäsen
Tuominen Pentti finanssineuvos Valtion työmarkkinalaitos Jäsen
Nevalainen Seppo ekonomisti Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Pentti Helena ekonomisti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Jäsen
Saukkonen Seppo asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Jäsen
Tuominen Pentti finanssineuvos Valtion työmarkkinalaitos Jäsen
Lindholm Timo pääekonomisti Suomen Yrittäjät Jäsen
Aarnio Antti ekonomisti Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Jäsen
Tuovinen Marja neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Sihteeri
Pietiläinen Samuli Nuorempi finanssisihteeri Valtiovarainministeriö Sihteeri
Aaltonen Seppo johtaja Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntija
Molnar Kari tilastojohtaja Tilastokeskus Asiantuntija
Sinko Pekka ekonomisti valtioneuvoston kanslia Asiantuntija
von Knorring Johanna finanssisihteeri valtiovarainministeriö Asiantuntija
Kivistö Jarkko ekonomisti Suomen Pankki Asiantuntija

27 asiakirjaa


 1. Edustajan vaihtaminen

  11.01.2012  AKAVA
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 2. Pysyvän asiantuntijajäsenen vaihtaminen

  29.12.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 3. Esitys pysyvän asiantuntijajäsenen vaihtamiseksi

  21.12.2011  Suomen Pankki
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 4. Jäsenmuutos

  07.11.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 5. Jäsenmuutosesitys

  18.10.2011  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 6. Jäsenen muuttaminen

  16.06.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 7. asiantuntijajäsenen vaihtaminen

  03.01.2011  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 8. Jäsenen vaihtaminen

  20.05.2010  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 9. Jäsenmuutosesitys

  06.05.2010  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 10. Taina Ecksteinin tilalle Tanja Rantanen VM:stä

  03.09.2009  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 11. Jäsenmuutosesitys

  31.08.2009  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 12. Harri Hietalan tilalle Timo Lindholm

  16.02.2009  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutospäätös
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 13. Jäsenmuutosesitys

  11.02.2009  Suomen Yrittäjät
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muutosesitys
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 14. Asettamispäätös

  22.10.2008  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/14632/129088_Tulo-ja_kustannuskehityksen_selvitystoimikunta_luonnos.doc


 15. Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain kiintiövelvoitteen täyttyminen

  22.10.2008  Valtioneuvoston kanslia
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Muistio
  http://www.hare.vn.fi/upload/asiakirjat/14632/129090_Muistio.pdf


 16. Jäsenesitys

  22.10.2008  Suomen Pankki
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 17. Jäsenesitys

  21.10.2008  Tilastokeskus
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 18. Jäsenesitys

  16.10.2008  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 19. Jäsenesitys

  15.10.2008  Elinkeinoelämän keskusliitto
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 20. Jäsenesitys

  14.10.2008  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 21. Jäsenesitys

  13.10.2008  Suomen Yrittäjät
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 22. Jäsenesitys VM 99/06/2008

  12.10.2008  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 23. Jäsenesitys

  10.10.2008  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 24. Jäsenesitys

  08.10.2008  Kunnallinen työmarkkinalaitos
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 25. Jäsenesitys

  08.10.2008  Akava ry
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 26. Ehdokaspyyntö

  29.09.2008  Valtioneuvoston kanslia
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot


 27. Jäsenesitys

  16.09.2008  Valtiovarainministeriö
  Hankkeen valmistelua koskevat asiakirjat | Tausta-aineisto
  Näkyminen internetissä: Viitetiedot

 1. Selvitys työ- ja virkaehtosopimuksissa sovittujen palkankorotusten määrittelystä ja arvioinnista

  2012  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Tukuseto_Sopimuskorotusmuistio_2012_06_20.pdf

 2. Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu – kesäkuu 2012

  2012  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/Tukuseto_Palkankorotusten_luokittelu_2012_06_20.pdf

 3. Vuosina 2010 - 2011 solmittujen työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu

  2011  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20110628Vuosin/Muistio_Palkankorotusten_luokittelu_2010_2011.pdf

 4. Vuosina 2010 - 2011 solmittujen työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu

  2011  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20110628Vuosin/Muistio_Palkankorotusten_luokittelu_2010_2011.pdf

 5. Palkanmuodostuksen seurantaraportti (3.6.2009)

  2009  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20090529TUKUSE/Palkanmuodostuksen_seurantaraportti_03062009.pdf

 6. Talousnäkymät ja palkanmuodostus (22.12.2009)

  2009  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20091216TUKUSE/tukuseto_22122009.pdf

 7. Talousnäkymät ja palkanmuodostus (23.6.2010)

  2010  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20100623TUKUSE/Talousnakymat_ja_palkanmuodostus_TUKUSETO_23062010.pdf

 8. Talousnäkymät ja palkanmuodostus 27.6.2012

  2012  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20120627TUKUSE/TUKUSETO_Talousnakymat_palkanmuodostus_27_06_2012.pdf

 9. Talousnäkymät ja palkanmuodostus 28.6.2011

  2011  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20110627TUKUSE/TUKUSETO_vuosiraportti_28062011.pdf

 10. Talousnäkymät ja palkanmuodostus 24.1.2012

  2012  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20120124TUKUSE/TUKUSETO_raportti_24012012.pdf

 11. Talousnäkymät ja palkanmuodostus 17.1.2011

  2011  Valtioneuvoston kanslia
  Verkko-osoite: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/20110117TUKUSE/TUKUraportti_17_1_2011.pdf

 12. Talousnäkymät ja palkanmuodostus -raportti

  2010  Valtiovarainministeriö
  Tiedoston osoite: http://www.hare.vn.fi/upload/julkaisut/14632/4222_raportti.pdf