FI SV EN

Tulo- ja kustannuskehitys

Koululaiset kurkottavat katsomaan jotakin. Kuva: Adam Haglund / Gorilla.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta eli tukuseto laatii taloudellisia selvityksiä ja laskelmia työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluja sekä päätöksentekoa varten.

Toimikunta seuraa työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja arvioi niiden vaikutuksia. Se ottaa arvioinnissa huomioon euroalueen vaatimukset sekä työmarkkinoiden vakauden ja toimivuuden. Lisäksi toimikunta toimii keskustelufoorumina, kun arvioidaan, miten palkanmuodostus ja sopimustoiminta voivat tukea muuttuvassa toimintaympäristössä työllisyyttä ja työmarkkinoiden toimivuutta.

Toimikunta seuraa muiden maiden työmarkkinaratkaisuja, Suomen kilpailukyvyn kehittymistä sekä työmarkkinapoliittisiin neuvonpito- ja neuvottelumenettelyihin liittyviä kysymyksiä. Valtioneuvosto tai talouspoliittinen ministerivaliokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi erillisselvityksiä tai pyytää toimikunnalta lausuntoja.

Toimikunta tukee talous- ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista sekä tuottaa kansainvälisistä ja kotimaisista lähteistä tietoa palkanmuodostusta varten.

Valtioneuvoston kanslia asetti 18. lokakuuta 2012 tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan neljäksi vuodeksi.

 

Toimikunnan tiedot valtioneuvoston hankesivuilla:

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 22.10.2012 - 21.10.2016 (VNK011:00/2012)

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 22.10.2008 - 21.10.2012 (VNK012:00/2008)

 

 

Uusimmat julkaisut

Yhteystiedot

Markus Sovala
VM, KO/Kansantalousosasto, Johto- ja esikunta