FI SV

Valmiusasiat

Valmiustoiminnalla viranomaiset pyrkivät varautumaan poikkeusoloihin siten, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot pystytään turvaamaan kaikissa olosuhteissa.

Ministeriön kansliapäällikkö johtaa ja valvoo ministeriön toimintaa sekä vastaa hallinnonalansa tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta sekä huolehtii hallinnonalansa valmiudesta ja turvallisuudesta.

Valtiovarainministeriön osastot huolehtivat toimialallaan poikkeusoloihin varautumisesta ja valmiussuunnittelusta.

Valtiovarainministeriössä toimii valmiuspäällikön vetämä osastojen valmiusyhteyshenkilöiden ryhmä, joka käsittelee valmiussuunnitteluun ja valmiusharjoituksiin liittyviä asioita. Ryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös hallinnonalan virastojen edustajat. Yhteyshenkilöt avustavat osastojen ja toimintojen johtoa valmiusasioissa.

Valmiusorganisaatio valtiovarainministeriössä 1.1.2016 lukien:

Valmiuspäällikkönä toimii neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro

Turvallisuuspäällikkönä ja toisena valmiussihteerinä toimii erityisasiantuntija Tuija Kuusisto

Toisena valmiussihteerinä ja samalla ministeriön suojelupäällikkönä toimii järjestelmäasiantuntija Kristian Sträng

Yhteystiedot:

Valmiuspäällikkö Jaakko Weuro, jaakko.weuro(at)vm.fi, puh.02955 30302
Turvallisuuspäällikkö Tuija Kuusisto, tuija.kuusisto(at)vm.fi, puh.02955 30121
Valmiussihteeri Kristian Sträng, kristian.strang(at)vm.fi, puh. 02955 30136