FI SV

Työelämän kehittäminen

Valtiovarainministeriössä toimiva valtion työmarkkinalaitos osallistuu ohjelmiin ja projekteihin, joiden tarkoituksena on kehittää työelämää.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteena on saada Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavan seitsemän vuoden aikana. Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat ja  tulokselliset työpaikat, jotka luovat  uutta työtä.

Sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumi lisää yhteistyötä työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on sovittaa yhteen työhyvinvointia edistävien organisaatioiden toimintatapoja ja jakaa hyviä käytäntöjä.

Valtiokonttorin Kaiku-työelämäpalvelut on monipuolinen kehittämis- ja palvelukokonaisuus. Se tukee valtion virastoja ja laitoksia, jotta ne voisivat kehittää työyhteisöjään toimiviksi ja hyvinvoiviksi. Valtiokonttorista voi myös hakea Kaiku-työelämän kehittämisrahaa, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia työhyvinvointi- ja työsuojeluhankkeiden toteuttamisessa.

Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitus kannustaa suomalaisia työorganisaatioita kehittämään innovatiivisia toimintatapoja. Työelämän innovaatiot voivat olla muutoksia työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä. Ne parantavat samanaikaisesti sekä tuottavuutta että työelämän laatua. Työorganisaatioiden kehittämiseen voi hakea rahoitusta Tekesistä.

Valtiokonttorin Kieku-tietojärjestelmähankkeessa yhtenäistetään valtion talous- ja henkilöstöhallinnon toimintatapoja, prosesseja ja tietorakenteita. Hankkeessa toteutetaan ja otetaan käyttöön näitä tukeva uusi järjestelmäkokonaisuus.

Lisätietoa

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 (Linkki työ- ja elinkeinoministeriön sivuille)
Johtamisen kehittämisverkosto (Linkki Työterveyslaitoksen sivuille)
Työhyvinvointifoorumi (Linkki sosiaali- ja terveysministeriön sivuille)
Tekes
Kaiku (Linkki Kaiku-ohjelman sivuille)
Uusi Kaiku -lehti (Valtion työelämän kehittämislehti)
Kieku (Linkki Kieku-ohjelman sivuille)
Tuottavuustyö (Linkki Työturvallisuuskeskuksen sivuille)

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Päivi Lanttola
puh. 0295 5 30120
etunimi.sukunimi@vm.fi