Ministeriöiden johtamisjärjestelmien uudistaminen

 

Hallituksen johtamisen kärkihankkeen osana on valmistunut ehdotus ministeriöiden johtamisjärjestelmien kehittämiseksi. Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa ministeriöiden johtamisjärjestelmiä. Näin halutaan vahvistaa poikkihallinnollisuutta ja toimeenpanokykyä. Ehdotuksia on tarkoitus hyödyntää myös virastojen johtamisjärjestelmien kehittämisen tukena.

Yhdessä vaikuttavampaa - johtamisjärjestelmähankkeen raportti

 

 

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
etunimi.sukunimi@vm.fi

Lainsäädäntöneuvos
Markus Siltanen
puh. 02955 30263
etunimi.sukunimi@vm.fi