Ministeriöiden johtamisjärjestelmien uudistaminen

 

Ministeriöiden johtamisjärjestelmiä uudistetaan tavoitteena selkeyttää ja yhdenmukaistaa ministeriöiden johtamismalleja ja johtamiskäytänteitä siten, että poikkihallinnollisuus ja hallituksen ja ministeriöiden toimeenpanokyky vahvistuvat. Näin luodaan edellytykset muun muassa sille, että ennakoinnista tulee yhä tärkeämpi osa ministeriöiden johtoryhmien työtä. Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen johtamisjärjestelmien uudistamiseksi. Siinä tehdään ehdotukset ministeriöiden johtamisjärjestelmien uudistamiseksi vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudistukset pannaan toimeen ministeriöissä vuoden 2017 aikana. 

 

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
etunimi.sukunimi@vm.fi

Lainsäädäntöneuvos
Markus Siltanen
puh. 02955 30263
etunimi.sukunimi@vm.fi