FI SV

Työsuojelu

Työsuojelun perustavoite on pitää yllä ja edistää työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäistä tapaturmia ja ammattitauteja. Erityisiä kehittämisen kohteita ovat työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen. Suomessa työsuojelu perustuu hyvän työympäristön käsitteelle, joka kattaa työn turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi palvelussuhteen ehdot sekä henkisen hyvinvoinnin.

Ristiriidasta kiusaamiseen - työkaluja käsitellä erilaisia työyhteisökonflikteja –seminaari

Valtiovarainministeriö järjesti maaliskuussa 2014 seminaarin aiheesta Ristiriidasta kiusaamiseen - työkaluja käsitellä erilaisia työyhteisökonflikteja. Seminaarissa käsiteltiin aihetta monista eri näkökulmista - työsuojelulainsäädännön, erilaisten selvittely- ja sovittelukäytäntöjen sekä käytännön kokemuksia jakamalla löydettiin seminaarille loppupäätelmä

Ristiriitojen selvittelyssä ja sovittelussa on pyrittävä ratkaisukeskeisyyteen – miten työyhteisön toimivuus palautetaan?

Seminaarin esitysmateriaalit

Ulkoasiainministeriön ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä, työsuojelupäällikkö Mustonen Juha
Työsuojelun avaimia epäasialliseen kohteluun, apulaisjohtaja Kirsi Häkkinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Työkaluja käsitellä erilaisia työyhteisökonflikteja, työyhteisösovittelun uranuurtaja Timo Pehrman

Lisätietoa

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus, 28.3.2010 (päivitetty 10.3.2014)
Keveyttä työhön; Työstressi ja kuormitus haltuun, 2013 (Valtion työmarkkinalaitoksen ja valtion pääsopijajärjestöjen yhteistyönä valmistelema esite)
Hyvä käytös sallittu; Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi, esite
Työperäistä stressiä koskeva keskusjärjestösuositus, 6.2.2008
Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla - Päihdehaitat hallintaan! 2015
Valtion työelämäneuvottelukunta (linkki sivulle Hankkeet ja säädösvalmistelu)
Työterveyshuolto (linkki sivulle)

Esimerkkejä vaaleissa käytettävistä lomakkeista

Esimerkki äänestyslipusta työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valitsemiseksi
Esimerkki äänestyslipusta työsuojeluasiamiehen valitsemiseksi
Esimerkki äänestyslipusta työsuojelutoimikunnan lisäjäsenten ja heidän varajäsentensä valitsemiseksi
Esimerkki vaalitoimikunnan pöytäkirjasta
Esimerkki suostumuksesta ehdokkaaksi työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön vaaleissa

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Päivi Lanttola
puh. 02955 30120
etunimi.sukunimi@vm.fi