FI SV

Henkilöstön vaihtuvuus ja poistuma

Vaihtuvuudessa tarkastellaan erikseen valtion sisäistä vaihtuvuutta (virastojen välisiä työpaikan vaihdoksia) ja ulkoista vaihtuvuutta eli vaihtuvuutta kunnalle ja yksityiselle ym. sektorille. Luonnolliseen poistumaan luetaan ulkoisen vaihtuvuuden lisäksi eri eläkelajeille siirtyneet ja kuolleet. Muu poistuma koostuu pääosin tuntemattomista ja palkattomalle virkavapaalle siirtyneistä. Tulovaihtuvuutta tarkastellaan myös valtion sisäisen ja ulkoisen vaihtuvuuden mukaan.

Valtion henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2011 (linkki poissa käytöstä toistaiseksi)

Valtion henkilöstön poistuma vuosina 2014 - 2023

Valtion henkilöstön poistuma vuosina 2014 - 2023 (excel)

Eläköitymisen ja muun poistuman ennuste

Raportilla esitetään sekä taulukkona että kuviona, miten henkilöstöä poistuu vuosittain vanhuus- ja muille eläkkeille sekä toisen työnantajan palvelukseen.

Ennuste perustuu vanhuuseläkkeelle siirtymisen osalta Valtiokonttorista saatuihin laskelmiin, joiden perustana ovat normaalin henkilökohtaisen eläkeiän mukaiset vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajankohdat. Eläkkeelle lähdön mahdollista aikaistamista tai myöhentämisiä ei ole luvuissa ennakoitu. Tiedot muusta eläköitymisestä (mm. työkyvyttömyyseläköitymisestä) ja työpaikan vaihdoksista muihin organisaatioihin on arvioitu aikaisempien vuosien tietojen perusteella.

Yhteystiedot

Analyytikko
Juho-Pekka Jortama
puh. 02955 30119
etunimi.sukunimi@vm.fi