FI SV

Oikeustapaukset

Tällä sivustolla on valtion virkamieslakia koskevaa oikeus- ja ratkaisukäytäntöä vuodesta 1995 alkaen.

Virkamies voi valittaa valtioneuvoston tai viraston tekemästä virkamiestä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Valtion työmarkkinalaitos julkaisee kotisivuillaan lyhyet ratkaisuselosteet hallinto-oikeuksien sekä vuonna 2013 lakkautetun virkamieslautakunnan päätöksistä. Jos päätökseen on haettu muutosta, ratkaisuselosteen yhteydestä löytyy viittaus korkeimman hallinto-oikeuden antamaan päätökseen.

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck
puh. 02955 30116
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Jarmo Huotari
puh. 02955 30418
etunimi.sukunimi@vm.fi

Neuvotteleva virkamies
Miska Lautiainen
puh. 02955 30212
etunimi.sukunimi@vm.fi

Työmarkkinalakimies
Anna Gau
puh. 02955  30321
etunimi.sukunimi@vm.fi

Hallitusneuvos
Kirsi Äijälä
puh. 02955 30172
etunimi.sukunimi@vm.fi