Ministerien valtiosihteerit

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittisessa ohjauksessa ja asioiden valmistelussa. Hän avustaa ja edustaa ministeriä tämän ohjeiden mukaan poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU- ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa. Ministerien henkilökohtaisen luottamuksen varassa toimiva valtiosihteeri nimitetään ministerin toimikaudeksi. Valtiosihteerien tarve arvioidaan kunkin hallituksen muodostamisen yhteydessä.

Sipilän hallituksessa on pääministerin valtiosihteerin lisäksi kolme valtiosihteeriä, jotka toimivat kukin oman hallitusryhmänsä valtiosihteerinä.
Tiedote 17.6.2015 

Pääministeri Juha Sipilän valtiosihteerinä valtioneuvoston kansliassa toimii Paula Lehtomäki. Pääministerin valtiosihteeri johtaa pääministerin lähimpänä apuna asioiden valmistelua valtioneuvostossa, edistää ja seuraa hallitusohjelman toteutumista sekä huolehtii yhteistyöstä ministeriöiden kanssa.

Valtiosihteeri Jari Partanen toimii ministeriöissä, joihin ministerit Anu Vehviläinen, Juha Rehula, Kimmo Tiilikainen, Mika Lintilä ja Anne Berner on määrätty käsittelemään asioita, valtiosihteeri Samuli Virtanen toimii ministeriöissä, joihin ministerit Timo Soini, Jussi Niinistö, Jari Lindström ja Pirkko Mattila on määrätty käsittelemään asioita ja valtiosihteeri Risto Artjoki toimii ministeriöissä, joihin ministerit Petteri Orpo, Paula Risikko, Kai Mykkänen ja Sanni Grahn-Laasonen on määrätty käsittelemään asioita.

Sipilän hallituksen valtiosihteerit

Pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki
p. 0295 160 280

Valtiosihteeri Jari Partanen (Keskustan hallitusryhmä)
p. 0295 342 326

Valtiosihteeri Samuli Virtanen (Perussuomalaisten hallitusryhmä)
p. 0295 160 420 

Valtiosihteeri Risto Artjoki (Kokoomuksen hallitusryhmä)
p. 0295 530 524