Vireillä

Alla on listattu linkkejä ministeriön tuoreimpiin lausuntopyyntöihin ja asiakirjoihin. Aineistot julkaistaan suoraan ministeriön MAHTI-asianhallintajärjestelmästä.

Lakihankkeisiin liittyvät materiaalit löytyvät ensisijaisesti Valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE).

Ministeriön kirjaamo auttaa tarvittaessa asiakirjatiedusteluissa, valtiovarainministerio@vm.fi

Sivu on vielä työn alla.

Vireillä olevat hallituksen esitykset

Kaikki eduskunnassa käsiteltävänä olevat hallituksen esitykset löytyvät ministeriöittäin Finlexistä.