FI SV EN

Valtiovarainministeriön virkamiesjohto

Ministeriön ylin virkamies on valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki. Hänen apunaan toimivat alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo, hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka sekä talouspolitiikan koordinaattori Sami Yläoutinen.

Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä hallinnonalan liikelaitoksia ja osakkuusyhtiöitä koskevien asioiden valmistelua johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Talousarvion ulkopuolisia rahastojen koskevien asioiden valmistelua johtaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä

Osastopäälliköt vastaavat johtamisesta osastoillaan.

Johtoryhmät:

Koordinoiva johtoryhmä

Kansliapäällikkönä toimivan valtiosihteerin johdolla toimiva koordinoiva johtoryhmä käsittelee strategiset ja ministeriön kannalta tärkeät asiakokonaisuudet. Koordinoivaan johtoryhmään kuuluvat lisäksi alivaltiosihteeri, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori sekä viestintäjohtaja.

Talouspolitiikan koordinaatioryhmä

Talouspolitiikan koordinaatioryhmä yhteen sovittaa talouspolitiikan tulosalueeseen kuuluvien kansantalousosaston, budjettiosaston ja vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden sekä kunta- ja aluehallinto-osaston toimialaan kuuluvien julkisen talouden vakausvalvonnan välineitä koskevien asioiden ja rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuuluvien talouspolitiikkaan liittyvien asioiden valmistelua. Talouspolitiikan koordinaattorina toimii Sami Yläoutinen, joka johtaa ryhmää valtiosihteerin apuna.

Hallintopolitiikan koordinaatioryhmä

Hallintopolitiikan koordinaatioryhmä yhteen sovittaa hallintopolitiikan tulosalueeseen kuuluvien henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston ja julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen toiminnon toimialaan kuuluvien asioiden sekä budjettiosaston toimialaan kuuluvien valtion yhteistä talous-, toimitila- ja kiinteistöhallintoa koskevien asioiden valmistelua. Hallintopolitiikan koordinaatioryhmän puheenjohtajana ja hallintopolitiikan koordinaattorina toimii hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka.

Kansainvälisten asioiden ohjausryhmä

Alivaltiosihteerin johdolla toimii kansainvälisten asioiden ohjausryhmä, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen kansainvälisten asioiden tulosalueeseen kuuluvien asioiden valmistelua.

Virkamiesjohtoryhmä

Johtoryhmä käsittelee ja sovittaa yhteen ministeriön toiminnan kannalta keskeisiä yhteisiä toimintatapoja sekä johtamista ja sisäistä hallintoa. Jäseninä ovat valtiosihteeri kansliapäällikkönä (pj), alivaltiosihteeri, osastopäälliköt sekä kehittämis- ja hallintotoiminnon ja viestinnän johtajat.

Hallinnonalan tulosohjausryhmä

Hallinnonalan tulosohjausryhmä käsittelee valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjaukseen sekä hallinnonalan virastojen strategisiin kysymyksiin liittyvät asiat (ml. hallinnonalan TAE, strategia-asiakirja, tilinpäätökset yms. asiakirjat). Hallinnonalan tulosohjausryhmää johtaa hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka.