Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Projekt / Bekämpning av grå ekonomi

Bekämpning av grå ekonomi

Regeringen fortsätter sitt målmedvetna arbete för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet samt stödjande av laglig företagsverksamhet och sund konkurrens. Statsrådets principbeslut om regeringens handlingsprogram för minskning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2012 – 2015 antogs den 19 januari 2012. Bekämpningen av grå ekonomi hör till regeringens spetsprojekt. Programmet inkluderar sammanlagt 22 projekt. Ministerarbetsgruppen för grå ekonomi, med finansminister Jutta Urpilainen som ordförande, ansvarade för beredningen av principbeslutet.

Beslutet är en fortsättning på fem tidigare statsrådets principbeslut och det förverkligar målsättningen i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering om effektiviserad bekämpning av grå ekonomi. Målet med handlingsprogrammet är att minska på grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och att stödja laglig företagsverksamhet och sund konkurrens. Genom handlingsprogrammet säkerställs inflödet av skatter och andra avgifter, bevarandet av offentliga tjänster samt tryggandet av finansieringsunderlaget för offentliga tjänster.

Projekten inom handlingsprogrammet syftar till att förebygga grå ekonomi, och genomförandet av dem minskar på möjligheterna till brottslig aktivitet, ökar risken för att bli fast och förbättrar myndigheternas förmåga att reagera på avslöjanden av ekonomisk brottslighet. De planerade lagstiftningsändringarna betonar även företagens ansvar vid bekämpningen av grå ekonomi genom att uppmuntra företagen att välja pålitliga samarbetspartners som sköter sina lagstadgade förpliktelser. Samtidigt skapar man medel för att förbättra företagens möjligheter till självtillsyn samt arbetstagarnas möjligheter att få lag- och kollektivavtalsenlig lön för sitt arbete.

Enligt en försiktig uppskattning kunde åtgärdsprogrammet generera en ökning på 300-400 miljoner euro på årlig nivå i form av skatter och socialskyddsavgifter samt återtagna brottsvinster. De talrika lagstiftningsprojekt och den ökning av tillsynen som fastslagits i handlingsprogrammet utgör en trovärdig grund för ytterligare inkomster.

Effektiviserat åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2012-2015

Åtgärder

Utskriftsversion

Mera information

Bekämpning av grå ekonomi av andra ministerier

Kontaktinformation

Regeringsråd
Panu Pykönen
tfn. 02955 30225
förnamn.efternamn@vm.fi
(obs. e-post utan skandinaviska tecken, å, ä eller ö)


Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi