Yhteinen tiedon hallinta


Yhteinen tiedon hallinta
Hankenumero

VM075:00/2016

Asettaja

Valtiovarainministeriö
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto

Hankkeen tila

Käynnissä

Asettamispäivä

Tue Oct 11 00:00:01 EEST 2016

Toimikausi/aikataulu

Sat Oct 01 00:00:01 EEST 2016 - Mon Dec 31 00:00:01 EET 2018

Yhteyshenkilö

Suvi Remes, erityisasiantuntija

Organisointitapa

Muu

Tehtävä

Kehittämis- ja uudistushanke

Tehtäväkuvaus

Hankkeen tehtävänä on vahvistaa ja tehostaa tiedon hallinnan kerrosta sähköisissä palveluissa ja muissa ICT-sovelluksissa. Tähän sisältyvät seuraavat tehtäväkokonaisuudet (työpaketit):
- yhteisen tiedon hallintamalli
- tietosisällön yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet
- monikäyttöinen tiedon jakeluratkaisu
- omadata julkisessa hallinnossa
- tiedolla johtamisen kokeilu kuntien taloustiedolla

Tavoitteet

Hankkeen päämääränä ovat käyttäjälähtöiset, helposti saatavat digitaaliset julkiset palvelut. Päämäärän edistämiseksi tämän hankkeen tavoitteita ovat:
- järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti johdettu tiedon määrittely ja hallinta,
- tietoon perustuvan päätöksenteon tuki,
- kansalaisten omien tietojen hyödyntäminen ja
- tiedon jakelun parantaminen.

Tausta

Sipilän hallituksen kärkihankkeessa " Digitalisoidaan julkiset palvelut" rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema ja se on yksi avainkeinoista julkisen hallinnon tuottavuusloikassa. Kärkihankkeessa sitoutetaan julkinen sektori automatisoimaan ja digitalisoimaan toimintatapansa.

Yhtenä kärkihankkeen toimenpiteenä vahvistetaan periaatetta, että tietoa kysytään vain kerran ja hyödynnetään monipuolisesti. Samalla vahvistetaan kansalaisen oikeutta omiin tietoihin ja viranomaisen mahdollisuuksia käyttää tietoa. Toimenpidettä toteuttamaan on asetettu tämä hanke, jossa kehitetään yhteinen tiedon ja tietovarantojen hallinnan ja käytön asiakaslähtöinen palvelumalli ja sovellukset.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannukset maksetaan valtiovarainministeriön momentilta 28.80.22 Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3v.). Hankkeen toteuttamiseen käytettävistä määrärahoista vuosina 2017 – 2018 päätetään valtion kehyspäätöksissä ja kunkin vuoden valtion talousarviossa.

Tehtävän määräaikaisuus / pysyvyys

Määräaikainen tehtävä

Organisointikuvaus

Valtiovarainministeriön ohjaama hanke

Valtioneuvoston asettama hanke

Ei

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan

Kyllä

Hankkeen suhde hallitusohjelmaan, kuvaus

Kärkihankkeen "Digitalisoidaan julkiset palvelut" toimenpide 3

Hankkeen suhde talousarvioon

Ei

Hankkeen suhde Suomen lainsäädäntöön

Ei

Hankkeen suhde EU:n lainsäädäntöön

Ei

HE:n kiireellisyys

Ei

Aihealueet

Viestintä. Tietoverkot. Tietotekniikka

Asiasanat

Metadata, Sanastotyö, Termipankit, Tiedonhallinta

Asettamispäätöksen allekirjoittajat

Anu Vehviläinen, Anna-Maija Karjalainen

Asettamispäätöksen liitteet

Taustamuistio

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Remes Suvi erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Hankkeen yhteyshenkilö
Kallela Jari neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Vastuuhenkilö
Kallela Jari neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Omistaja
Autere Riitta Neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Vastuuhenkilö
Autere Riitta Neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Omistaja

Projektiryhmä

Nimi Nimike Työnantaja Rooli
Heikkinen Jani projektipäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Mäkinen Kimmo kehittämispäällikkö valtiovarainministeriö Jäsen
Kartano Pauli hankejohtaja valtiovarainministeriö Jäsen
Nina Wiiala kehityspäällikkö Väestorekisterikeskus Jäsen
Rastas Taru viestintäneuvos liikenne- ja viestintäministeriö Jäsen
Kettunen Elisa erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Jäsen
Frosterus Matias asiantuntija Kansalliskirjasto / FINTO Jäsen
Rintala Minna ylitarkastaja Verohallinto Jäsen
Tommila Päivi neuvotteleva virkamies työ- ja elinkeinoministeriö Jäsen
Mykkänen Juha kehittämispäällikö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jäsen
Remes Suvi erityisasiantuntija valtiovarainministeriö Jäsen
Siltala Heikki It-kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Varajäsen
Kallela Jari neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Kauhanen-Simanainen Anne neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Varapuheenjohtaja
Kauhanen-Simanainen Anne neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö Puheenjohtaja
Arkisto luovutettu

Ei

Arkisto luovutettu kansallisarkistoon

Ei

3 asiakirjaa


 1. Työ- ja elinkeinoministeriön jäsenmuutosesitys Yhteisen tiedon hallinta -hankkeeseen

  Thu Oct 05 00:00:01 EEST 2017  Työ- ja elinkeinoministeriö
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22002/418439/KIRJE_20171005071000_418439.PDF


 2. Yhteisen tiedon hallinta -hankkeen (YTI-hanke) asettamispäätös

  Tue Oct 11 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22002/258730/ASETTAMISPAATOS_20161013140556_258730.PDF


 3. YTI-hanke, asettamisen perustelumuistio

  Tue Oct 11 00:00:01 EEST 2016  Valtiovarainministeriö
  Kokoonpanoon ja tehtävään liittyvät asiakirjat | Asettamispäätös
  http://www.hare.vn.fi/Uploads/22002/258731/ASETTAMISPAATOS_20161013140556_258731.DOCX

Ei julkaisuja