Yhteinen tiedon hallinta

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VM075:00/2016

Asettaja valtiovarainministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2016 – 31.12.2018

Asettamispäivä 11.10.2016

sanastotyö metadata tiedonhallinta termipankit

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Digitalisoidaan julkiset palvelut

Toimenpiteet Tiedon hallinnan välineet ja palvelumalli sekä Tiedonhallintalaki

Yhteyshenkilö
Suvi Remes, erityisasiantuntija

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen päämääränä ovat käyttäjälähtöiset, helposti saatavat digitaaliset julkiset palvelut. Päämäärän edistämiseksi tämän hankkeen tavoitteita ovat:
- järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti johdettu tiedon määrittely ja hallinta,
- tietoon perustuvan päätöksenteon tuki,
- kansalaisten omien tietojen hyödyntäminen ja
- tiedon jakelun parantaminen.

Tiivistelmä

Hankkeen tehtävänä on vahvistaa ja tehostaa tiedon hallinnan kerrosta sähköisissä palveluissa ja muissa ICT-sovelluksissa. Tähän sisältyvät seuraavat tehtäväkokonaisuudet (työpaketit):
- yhteisen tiedon hallintamalli
- tietosisällön yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet
- monikäyttöinen tiedon jakeluratkaisu
- omadata julkisessa hallinnossa
- tiedolla johtamisen kokeilu kuntien taloustiedolla

Lähtökohdat

Sipilän hallituksen kärkihankkeessa " Digitalisoidaan julkiset palvelut" rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema ja se on yksi avainkeinoista julkisen hallinnon tuottavuusloikassa. Kärkihankkeessa sitoutetaan julkinen sektori automatisoimaan ja digitalisoimaan toimintatapansa.

Yhtenä kärkihankkeen toimenpiteenä vahvistetaan periaatetta, että tietoa kysytään vain kerran ja hyödynnetään monipuolisesti. Samalla vahvistetaan kansalaisen oikeutta omiin tietoihin ja viranomaisen mahdollisuuksia käyttää tietoa. Toimenpidettä toteuttamaan on asetettu tämä hanke, jossa kehitetään yhteinen tiedon ja tietovarantojen hallinnan ja käytön asiakaslähtöinen palvelumalli ja sovellukset.