Hyppää sisältöön
Media

Arviointineuvosto kiittelee rekrytointitukikokeilun koeasetelmaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.8.2021 11.20
Uutinen
Arviointineuvoston logo

Arviointineuvosto pitää rekrytointitukikokeilun koeasetelmaa esimerkillisenä. Kokeilun avulla saadaan luotettavaa tietoa rekrytointituen tuloksista. Kokeilun vaikutuksia työntekijöille on kuitenkin arvioitu niukasti.

Rekrytointituen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä ja työllisyyttä. Kokeilun tavoitteena on hankkia tietoa siitä, onko tuella edellä mainittuja vaikutuksia. Kokeilun kohdejoukkona ovat yritykset, joilla ei ole ollut edeltävien 12 kuukauden aikana ulkopuolista palkattua työvoimaa ja joiden liikevaihto on ollut 15 000 – 1 000 000 euroa. 

Arviointineuvosto pitää esimerkillisenä koeasetelmaa, jossa toteutetaan satunnaistettu kontrolloitu koe luotettavan tiedon saamiseksi rekrytointikokeilun tuloksista. Esityksessä on kuvattu perusteellisesti ja selkeästi koeasetelmaa. On myönteistä, että tutkijoilta on pyydetty suunnitelma tieteellisesti luotettavan koeasetelman luomiseksi. 

Esityksessä ei juuri käsitellä kokeilun vaikutuksia työntekijöille. Esityksessä tulisi arvioida, millaisia työsuhteita ja työaikaratkaisuja rekrytointituki käytännössä mahdollistaa. Kokeilussa työllistyvien työntekijöiden määrä tulisi arvioida vaihteluvälillä, jos kokeiluun osallistuu tavoiteltu määrä yrityksiä.

Arviointineuvosto on antanut lausunnon rekrytointitukea koskevasta hallituksen esityksestä. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 050 523 2426.