Hyppää sisältöön
Media

Arviointineuvosto: Valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamista koskeva lakiluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen vaatimukset

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 15.12.2021 13.19
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksessä on käsitelty vaikutuksia perusteellisesti ja esitysluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen vaatimukset.

Esitys on kirjoitettu hyvällä yleiskielellä, ja siinä esitetään olennaiset asiat tiiviisti. Vaikutusten arviointien ymmärrettävyyttä lisää esityksessä käytetyt kuviot. Vaihtoehtoja on myös arvioitu.

Lakiehdotuksessa kaikki vaikutusten arvioinnit esitetään pääasialliset vaikutukset -kappaleessa. Tämä on hyväksyttävää, sillä olennaiset vaikutukset keskittyvät vain muutamiin vaikutuslajeihin. Esityksessä on tunnistettu olennaiset vaikutuslajit, joihin esitysluonnoksella on suoria vaikutuksia. Vaikutusten arvioinnit painottuvat rahaston perustehtävän ja valtion talousarvion näkökulmiin. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta koskevaan hallituksen esitykseen (valtiovarainministeriön hanke VM008:00/2019).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen vaatimukset. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 046 923 1001