Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto vanhusasiavaltuutetusta: lakiesitysluonnoksessa tulisi esittää konkreettisemmin uuden toiminnon perustamisen vaikutus ikääntyneiden hyvinvointiin

Valtioneuvoston viestintäosasto
25.3.2021 15.52
Uutinen

Vanhusasiavaltuutettua koskevan esitysluonnoksen mukaan tavoitteena on luoda uusi itsenäinen viranomainen, joka seuraisi ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista ja toisi havaintojaan sekä ikääntyneiden näkökulmaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi esittää konkreettisemmin keskeiset perustelut ja muutostarve vanhusasiavaltuutetun toiminnon perustamiseksi. Esitysluonnoksesta ei vielä ilmene riittävästi, mitä lisäarvoa ehdotettu uusi viranomainen toisi.  

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen vaikutuksia ikääntyneiden hyvinvointiin, asemaan ja vaikutusmahdollisuuksiin tulisi kuvata monipuolisemmin. 

Esitysluonnoksessa tulisi myös käsitellä tarkemmin vanhusasiavaltuutetun toiminnan vaikutuksia muihin viranomaisiin ja tarvittavaan viranomaisyhteistyöhön. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295160198 lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.