Hyppää sisältöön
Media

EU hakee rakenneuudistusten sekä Schengenin säännöstön asiantuntijoita

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.4.2021 13.49
Tiedote 230/2021

Oletko rakenneuudistusten tai Schengenin säännöstön huippuasiantuntija? Jos vastasit kyllä, nyt on tarjolla mahdollisuus työllistyä asiantuntijaksi EU:n palvelukseen.

Euroopan komissio hakee parhaillaan hallintovirkamiehiä, joilla on rakenneuudistusten tai Schengen-säännöstön asiantuntemusta. Palvelukseen otetut rakenneuudistusten asiantuntijat työskentelevät pääasiassa Euroopan komission rakenneuudistusten tuen pääosastolla (REFORM) ja Schengen-asiantuntijat muuttoliike- ja sisäasioiden pääosastolla (HOME) Brysselissä. Tehtävien palkkaluokka on AD7, joka tarkoittaa n. 6500-7000€ nettokuukausipalkkaa.

Rakenneuudistusten asiantuntijoiden keskeisiin tehtäviin kuuluu teknisen tuen hankkeiden suunnittelu, toteutus ja arviointi. Tavoitteena on tukea hallinnollisia ja rakenteellisia uudistuksia jäsenvaltioissa. Muita tehtäviä ovat jäsenvaltioiden viranomaisten suora neuvonta teknisellä ja toimintapolitiikan tasolla, teknisen tuen hankkeiden suunnittelu ja yhteensovittaminen, laajojen sopimuskokonaisuuksien hallinnointi sekä jäsenvaltioille annettavan teknisen tuen käytännön toteutuksen seuranta.

Schengen-asiantuntijoiden keskeisiin tehtäviin kuuluu Schengenin säännöstön suunnittelu, täytäntöönpano ja arviointi jäsenvaltioissa. Tavoitteena on vahvistaa voimassa olevaa oikeudellista ja toimintapoliittista kehystä. Muita tehtäviä ovat Schengenin säännöstöä koskevien lainsäädäntöaloitteiden valmistelu, osallistuminen neuvotteluihin ja uusien toimintapoliittisten aloitteiden suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, voimassa olevan lainsäädännön arviointi sekä jäsenvaltioiden viranomaisten suora neuvonta teknisellä ja toimintapolitiikan tasolla.

Hakijalla on oltava vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus valitun työntekijäprofiilin tehtäviin suoraan liittyvältä alalta. Vaihtoehtoisesti voi olla vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään seitsemän vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta. Hakija voi hakea vain toiseen edellä mainituista työntekijäprofiileista.

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä (esimerkiksi suomi tai ruotsi) sekä riittävä englannin tai ranskan kielen taito.

Euroopan komissio on asiantuntijayhteisö, joka tarjoaa työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamista, kehittää taitoja ja edetä uralla. EU:n toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden tekemästä työstä hyötyvät noin 450 miljoonan unionin kansalaisen lisäksi myös ihmiset EU:n ulkopuolella. Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja. 

Suomen EU-edustusto järjestää infotilaisuuden kilpailuun osallistumisesta 21.4.2021 klo 12.00-13.00 (Suomen aikaa, avoin tilaisuus, ei ilmoittautumisia). Tilaisuudessa on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatin välityksellä. Kysymyksiä voi lähettää myös etu- tai jälkikäteen osoitteeseen: [email protected]Tilaisuus toteutetaan Teams-webinaarina. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Noora Saarinen, p. 295 160 845 tai [email protected] uudessa välilehdessä, valtioneuvoston kanslia