Hyppää sisältöön
Media

EU söker experter på strukturreformer och Schengenregelverket

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.4.2021 13.49
Pressmeddelande 230/2021

Är du expert på strukturreformer eller Schengenregelverket? Om ditt svar är ja, har du nu en chans att söka dig till uppgifter som expert i EU.

Europeiska kommissionen söker just nu handläggare med sakkunskap om strukturreformer och handläggare med sakkunskap om Schengenregelverket. Experterna på strukturreformer får jobba på kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer (GD Reform) och Schengenexperterna på generaldirektoratet för migration och inrikes frågor (GD Home) i Bryssel. Lönegraden är AD 7, vilket innebär en månadslön på 6 500–7 000 euro.

Som expert på strukturreformer kommer du främst att få utforma, genomföra och utvärdera projekt för tekniskt stöd för att stödja EU-ländernas administrativa och strukturella reformer. Dessutom ska du ge EU-ländernas myndigheter direkta råd på teknisk och politisk nivå, utforma och samordna projekt för tekniskt stöd, förvalta komplicerade avtal och överenskommelser och följa upp det operativa genomförandet av det tekniska stödet till EU-länderna.

Som Schengenexpert kommer du främst att få utforma, genomföra och utvärdera Schengenregelverket i EU-länderna för att stärka den befintliga rättsliga och politiska ramen. Dessutom ska du ta fram lagförslag om Schengenregelverket, delta i förhandlingar, bidra till utformningen och genomförandet av nya policyinitiativ, bedöma och utvärdera gällande lagstiftning och ge EU-ländernas myndigheter direkta råd på teknisk och politisk nivå.

Du måste ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, följt av minst sex års yrkeserfarenhet med direkt koppling till den valda profilens arbetsuppgifter, eller en avslutad universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet. Tänk på att du bara kan söka till en profil.

Du måste vara EU-medborgare och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk (t.ex. finska eller svenska) och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska eller franska.

Europeiska kommissionen är ett sakkunnigorgan med många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. Vid EU:s institutioner arbetar mångsidiga internationella team med personer av olika kulturell bakgrund. Deras arbete gagnar inte bara de cirka 450 miljoner människor som är unionsmedborgare, utan också människorna utanför EU. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling.

Finlands ständiga representation vid EU ordnar ett informationsmöte om rekryteringsprovet den 21 april 2021 kl. 12.00–13.00 (finsk tid). Mötet är öppet för alla och ingen anmälan behövs. På mötet har du möjlighet att ställa frågor över chatt. Du kan också skicka in frågor före eller efter mötet till [email protected]. Mötet ordnas via Teams. Välkommen med!

Ytterligare information: Noora Saarinen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 845, [email protected] uudessa välilehdessä, statsrådets kansli