Hyppää sisältöön
Media

Europeiska rådet diskuterade yttre förbindelser, coronaläget och migrationen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.6.2021 4.18 | Publicerad på svenska 28.6.2021 kl. 13.14
Pressmeddelande 411/2021

Europeiska rådet, som sammanträdde i Bryssel den 24–25 juni, behandlade under den första mötesdagen yttre förbindelser, det aktuella coronaläget och migrationen. Dessutom diskuterade Europeiska rådet med FN:s nyligen omvalda generalsekreterare António Guterres. Finlands representant vid mötet var statsminister Sanna Marin.

I fråga om yttre förbindelser väckte Ryssland och Turkiet mest diskussion. Dessutom diskuterades Belarus, Libyen, Sahel och Etiopien. I enlighet med vad som överenskommits vid Europeiska rådets möte i maj fördes diskussionen om Ryssland utifrån en rapport utarbetad av den höga representanten och kommissionen. EU-ländernas ledare konstaterade att unionen har förbundit sig till en enhetlig, långsiktig och strategisk Rysslandspolitik som bygger på fem tidigare godkända principer. Europeiska rådet återupptog också diskussionen om läget i Medelhavsområdet och unionens förbindelser med Turkiet. Ett mer konstruktivt agerande från Turkiets sida att öppnar vägen till ökat samarbete.

Vid toppmötet fördes en omfattande diskussion om coronaläget. EU-ländernas stats- och regeringschefer välkomnade framstegen med coronavaccinationerna, det förbättrade epidemiologiska läget och utfärdandet av ett digitalt covidintyg i Europa. Den fria rörligheten mellan medlemsstaterna återställs så snart den allmänna säkerheten och folkhälsan medger det. Förekomsten av virusvarianter följs upp noga och dessutom vill unionen förbättra den globala tillgången till vacciner. Slutligen diskuterade EU-ländernas ledare de första lärdomar som kan dras av pandemin för att stärka beredskapen inför framtida kriser.
 
Europeiska rådet antog koncisa slutsatser om migrationssituationen. Ledarna fastställde att partnerskapen och samarbetet med ursprungs- och transitländerna måste effektiviseras. Europeiska rådet fördömde också alla försök från tredjeländer att utnyttja invandrare och flyktingar för politiska syften. Finland har förbundit sig att söka övergripande och gemensamma europeiska lösningar på migrationssituationen.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli