Hyppää sisältöön
Media

Beredningen av flerkanalsfinansieringens avveckling - tidsfristen för beredningsgruppernas arbete förlängs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2021 9.08
Pressmeddelande

Tidsfristen för arbetet i beredningsgrupperna för att avveckla flerkanalsfinansieringen förlängs med två månader fram till den 31 maj 2021. Beredningsgrupperna hade ursprungligen tid till utgången av mars 2021. 

Beredningsgrupperna inledde sitt arbete den 15 november 2020. På grund av omfattningen av det arbete som bereds och den arbetsbelastning som coronaepidemin orsakar förlängs beredningsgruppernas arbetstid för tiden 1.4.2021–31.5.2021. 

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt fyra beredningsgrupper bestående av tjänstemän för att utreda avvecklingen av flerkanalsfinansieringen: en beredningsgrupp för ersättningar för vård och undersökningar inom den privata sjukvården, en beredningsgrupp för reseersättningar, en beredningsgrupp för rehabilitering och en beredningsgrupp för läkemedelsersättningar.

Beredningsgrupperna har tillsatts för att bereda grunden för avvecklandet av flerkanalsfinansieringen och de utför beredningsarbete till stöd för den parlamentariska beredning som inleds senare. Beredningsgrupperna utreder flerkanalsfinansieringen med tanke på sjukvårdsförsäkringens ersättningar och förmåner. Beredningsgrupperna har till uppgift att samla information om vissa alternativ som definierats skilt och att utreda konsekvenserna av de olika alternativen.

Ytterligare information: 

Heli Backman, avdelningschef, tfn 0295 163 668

Kaisu Harju-Kolkka, sakkunnig, tfn 0295 163 245