Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Keskustelu korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista jatkuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö
14.4.2021 14.05
Uutinen

14. huhtikuuta järjestetyssä tapaamisessa jatkettiin maaliskuussa aloitettua keskustelua korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta. Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon pyynnöstä korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt ovat pohtineet ja jakaneet tietoa, miten tukea, etäopetuksen laatua ja yhteisöllisyyttä voitaisiin vahvistaa vielä tämän kevään aikana.

– Opiskelijat ja henkilöstö ovat korkeakoulujen tärkein voimavara. Kannan suurta huolta siitä, miten opiskelijat jaksavat vaikean koronatilanteen keskellä. Korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt ovat tehneet tärkeää työtä opiskelijoiden tavoittamiseksi. Tämä työ on tärkeää koota yhteen ja saada parhaat toimintamallit jaettua. Kunnianhimoisena tavoitteena pitää olla, että tavoitamme jokaisen tukea tarvitsevan opiskelijan, ministeri Saarikko sanoo.

Tapaamisessa keskusteltiin korkeakoulujen tekemistä toimista opiskelijahyvinvoinnin eteen. Laadukas opetus ja ohjaus sekä monipuoliset palvelut toimivat hyvinvoinnin pohjana. Hyvinvointipalveluita on lisätty ja tärkeätä on ollut tunnistaa tukea tarvitsevat opiskelijat. Opiskelijoita on kontaktoitu ja tukipalveluista on viestitty heille opiskelijakuntien kanssa. Yhteisöllisyyttä on pidetty yllä etäyhteyksin tarjotuilla palveluilla, kuten virtuaalisilla liikuntapalveluilla, etälounastapaamisilla ja etätuutoroinnilla.

Ministeri Saarikko muistutti, että myös opintotukeen on tehty joustoja. Opintotukilain muuttamista valmistellaan siten, että koronaepidemian pitkittyminen huomioidaan opintolainahyvityksen ja opintolainavähennyksen ehdoissa. Lisäksi ministeri totesi opintotuen kokonaistukiajan riittävyyttä vielä arvioitavan. Vaikeimmassa tilanteissa olevat nuoret ovat oikeutettuja toimeentulotukeen nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Kelalta saatujen tietojen mukaan opintojaan syksyllä jatkavien opiskelijoiden osalta menetellään samalla ohjeistuksella kuin viime kesänä. Kela tiedottaa kesäajan toimeentulotuen myöntöperusteista tarkemmin.

Ministeri Saarikko totesi, että hyvinvointikeskustelua jatketaan jälleen elokuussa, jolloin käsitellään kesän vaikutuksia hyvinvointiin ja hyvinvointia edistävien hankkeiden etenemistä.

Lisäksi 22. huhtikuuta vietetään Nyyti ry:n valtakunnallista opiskelijoiden mielenterveyspäivää. 26. huhtikuuta Karvi järjestää Kuulunko mä? -webinaarin, jossa keskustellaan opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tuen tarpeista poikkeusaikana ja sen jälkeen. Lisäksi saadaan koko korkeakoulukentän kattavia ensitietoja THL:n korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta, jonka tiedot on kerätty korkeakouluopiskelijoilta alkukevään aikana.

Lisätietoja:

  • Johtaja Birgitta Vuorinen, p. 0295 330 335
  • Opetusneuvos Katri Tervaspalo, p. 0295 330 084
Annika Saarikko Korkeakoulutus ja tiede Koulutus