Hyppää sisältöön
Media

Opetusministeri Li Andersson: Lasten ja nuorten ääntä kuultava peruskoulun kehittämisessä

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.8.2021 12.55
Tiedote
Koululaisia tekemässä tehtäviä

Opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia -ohjelmassa kuultiin lasten ja nuorten käsityksiä ja toiveita siitä, miten peruskoulua voidaan kehittää nykyistä tasa-arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi. Lasten ja nuorten kuuleminen on osa Oikeus oppia -ohjelman tavoitetta kehittää lasten ja nuorten kuulemisen ja osallistamisen menetelmiä sekä valmistella ehdotus perusopetuksen ns. tasa-arvorahan vakiinnuttamiseksi pysyväksi ja vaikuttavaksi osaksi perusopetuksen rahoitusjärjestelmää.

-On tärkeää, että lasten ja nuorten ääntä kuullaan jatkossa paremmin niissä ratkaisuissa, joita tehdään koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Lasten ja nuorten näkemykset ovat usein konkreettisia ja avaavat meille aikuisille uudenlaisia tulokulmia. Erityisesti paikallisen kouluyhteisön kehittämisessä lasten ja nuorten ääni on korvaamattoman tärkeä, ministeri Li Andersson linjaa.

Lasten ja nuorten mielestä opettajilla on olennainen rooli turvallisen ja tasa-arvoisen ilmapiirin luomisessa ja kouluissa tulee olla riittävästi turvallisia aikuisia. 

Lapset ja nuoret toivovat selkeästi nykyistä enemmän riittävää ja yksilöllistä tukea. Lisää resursseja tarvitaan heidän mielestä myös opettajien ja koulunkäynninohjaajien, kuraattorien, opinto-ohjaajien ja nuorisotyöntekijöiden palkkaamiseen. 

Oppilaiden mielestä on olennaista varmistaa, ettei kukaan jää koulussa yksin ja että aikuiset puuttuvat kiusaamiseen. Kouluissa työskentelevien aikuisten tulee itsekin olla reiluja ja oikeudenmukaisia.

Oppilaat toivovat nykyistä enemmän yhdenvertaisuuteen ja rasismiin liittyvien kysymysten käsittelyä opetuksessa ja parempia valmiuksia stereotypioiden, esimerkiksi sukupuoliroolien, purkamiseen. 

Viihtyisä ja esteetön koulurakennus sekä liikunta- ja opetusvälineiden saatavuus ovat oppilaiden mielestä tärkeitä yhdenvertaisuuden kannalta. Oppilaat myös nostivat useassa eri yhteydessä esiin kouluruoan riittävyyden tärkeyden. Ravitseva lounas ja välipalan tarjoaminen ovat oppilaille tärkeä osa koulupäivää, ja kouluruokaa tulisi olla tarjolla riittävästi. Kouluihin toivottiin mm. penkkejä, läksykerhoja, yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia ja teemapäiviä sekä unisex-vessoja.

- Lasten ja nuorten viesteissä korostuu tarve opettajien ja kouluissa toimivien aikuisten turvalliselle ja kiireettömälle läsnäololle. Opettajan merkitys turvallisen ilmapiirin luomisessa on lasten ja nuorten mielestä suuri ja on tärkeää, että kiusaamiseen puututaan johdonmukaisesti, toteaa opetusministeri Li Andersson. Toivon, että kouluissa kuullaan lasten ja nuorten toive yhdenvertaisuuteen ja rasismiin liittyvien teemojen käsittelystä opetuksessa. Nykyiset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat tähän jo hyvät valmiudet, ministeri jatkaa.

Oppilaat toivovat nykyistä parempia mahdollisuuksia osallistua ja tulla kuulluiksi koulujen toiminnan kehittämisessä. Huomattava osa kuulemiseen osallistuneista ei tiennyt, onko omalla koululla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, eikä moni ollut osallistunut sellaisen suunnitteluun.

- Hallitus panostaa koulutuksellisen tasa-arvon kehittämiseen Oikeus oppia –ohjelman kautta yhteensä 190 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistelemassa lainsäädäntöehdotusta koulutuksellisen tasa-arvon määrärahan vakiinnuttamiseksi osaksi perusopetuksen rahoitusjärjestelmää. Valmistelemme myös uudenlaista sitouttavan kouluyhteisötyön mallia tukemaan koulujen yhteisöllisyyttä ja vähentämään poissaoloja perusopetuksessa. Nyt toteutettu kuuleminen on tärkeä osa tätä valmistelutyötä, ministeri Andersson toteaa.
- - -
Kuulemiseen osallistui kevään 2021 aikana yli 600 lasta ja nuorta pääosin 4.–9. luokilta ympäri Suomen ja sen toteutuksessa hyödynnettiin uudenlaisia etätyöskentelyn menetelmiä. Kuuleminen koostui 23 opetusryhmien kanssa toteutetusta etätyöpajasta sekä 12 koulun oppilaskuntien yhteisestä etätyöpajasta. Osallistujia oli mukana kaikkiaan 14 eri maakunnasta, ja työpajoja toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi.

Nuorten kuuleminen toteutettiin yhteistyössä nuorisoalan Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Osaamiskeskuksessa toteutukseen osallistuivat Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Nuorten Akatemia. Nuorisoalan osallisuuden osaamiskeskus pitää uudenlaista työskentelymenetelmää onnistuneena. Kokemus oli osallistujille merkityksellinen, ja työpajat tuloksineen tukivat koulujen omaa toimintaa ja yhdenvertaisuustyötä.

Lisätietoja:

  • opetusneuvos Minna Polvinen (OKM), puh. 02953 30262
  • erityisavustaja Niina Jurva, puh. 02953 30132

Nuorisoalan osallisuuden osaamiskeskus:

Koulutus Li Andersson Yleissivistävä koulutus