Hyppää sisältöön
Media

Laajamittaiseen maahantuloon varautumista koskevat lakimuutokset lausuntokierrokselle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 12.57
Tiedote 77/2021

Sisäministeriö on 23.6. lähettänyt lausuntokierrokselle luonnokset lakimuutoksista, jotka tukisivat varautumista mahdolliseen laajamittaiseen maahantuloon. Tarve muutoksille on tunnistettu kehittämistyössä, jota viranomaiset ovat tehneet vuodesta 2015 alkaen.

Vastaanottolaissa laajamittaiseen maahantuloon varautumisen koordinaatiota selkeytettäisiin. Maahanmuuttovirasto vastaa turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmästä. Maahanmuuttovirastolla on laajamittaisen maahantulon tilanteessa tältä osin operatiivinen johtovastuu, joten viraston koordinoivasta roolista ja tehtävistä olisi tarpeellista säätää myös lain tasolla.

Lakia säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä muutettaisiin niin, että laajamittaisen maahantulon tilanteessa säilöönottoyksiköissä voitaisiin käyttää ohjaus- ja valvontatehtäviin tilapäisesti myös muuta kuin virkasuhteista henkilöstöä. Näin myös säilöönottokapasiteettia voitaisiin kasvattaa nykyistä nopeammin, jos sille laajamittaisen maahantulon tilanteessa ilmenisi tarvetta.

Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännös Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tukeen turvautumisesta. EASOa koskevan EU-asetuksen mukaan virastoa voitaisiin laajamittaisen maahantulon tilanteessa pyytää lähettämään Suomeen tukiryhmiä, jotka koostuisivat muiden EU-maiden virkamiehistä sekä EASOn henkilöstöstä. Pyynnön esittämisestä päätettäisiin valtioneuvoston yleisistunnossa.

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolakia muutettaisiin niin, että Maahanmuuttovirasto saisi luovuttaa tukiryhmän jäsenelle tiedot, jotka ovat välttämättömiä turvapaikkatutkinnan suorittamiseksi ja päätöksen tiedoksi antamiseksi.

Lausuntokierros päättyy 6.8.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2021. Hankkeen toimikautta on jatkettu 31.3.2022 saakka. 

Tällä hetkellä uusia turvapaikkahakemuksia jätetään vähän

Laajamittaisessa maahantulossa on kyse tilanteesta, jossa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset lisämajoituspaikkoineen ovat täyttymässä, maahantulijoita saapuu jatkuvasti ja maahantulijoiden määrä on suurempi kuin maasta poistuvien. Tilanne voi syntyä vaiheittain tai hyvin nopeasti esimerkiksi toisesta valtiosta Suomeen tapahtuvan joukkopaon vuoksi.

Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole vuoden 2015 kaltaista tilannetta. Vuodesta 2018 alkaen Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on ollut pienempi kuin ennen vuotta 2015, ja tänä vuonna ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia on jätetty noin 300. Muuttoliikkeen määrien vaihtelua eri reiteillä seurataan tarkasti, ja Suomi ylläpitää ajantasaista tilannekuvaa sekä kansallisesti että osana EU:ta.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, p. 0295 488 215, [email protected]