Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Kokeilu kannustaa yksinyrittäjiä palkkaamaan ensimmäisen työntekijän

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2021 13.41
Tiedote
#rekrytukikokeilu

Hallitus esittää kokeilua, jolla selvitetään rekrytointituen vaikutuksia yrityksen ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Kokeilussa tutkitaan, madaltaako palkkakustannuksiin maksettava rahallinen tuki rekrytointikynnystä. Tavoitteena on edistää yritysten kasvua ja työllisyyttä. Kokeilun on tarkoitus käynnistyä 1.3.2022 ja kestää vuoden 2023 loppuun.

Suomessa suurin osa yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2020 keskimäärin noin 190 000 yksinyrittäjää, mikä vastasi noin 69 prosenttia yrittäjistä.

”Suomessa on paljon yksinyrittäjiä, joilla on potentiaalia kasvattaa yritystoimintaa ja samalla ryhtyä työnantajaksi. Kokeilun avulla saamme tutkittua tietoa siitä, voidaanko palkkakustannuksia alentavalla rahallisella tuella kannustaa yrittäjiä palkkaamaan ensimmäinen työntekijä. Tarkoitus on saada aikaan positiivisen kasvun kierre – työtä työnhakijalle ja liiketoiminnan kasvua yrittäjälle, mikä taas johtaisi uusien työntekijöiden palkkaamiseen, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Yritykset valitaan kokeiluun satunnaisotannalla

Kokeilu on suunnattu yksinyrittäjille ja muille yrityksille, joissa työskentelee vain yrittäjäasemassa olevia. Kokeilun kohdejoukkona olisivat yritykset, 

  • joilla ei ole ollut ulkopuolista palkattua työvoimaa kokeilua edeltäneiden 12 kuukauden aikana ja 
  • joiden liikevaihto vuonna 2021 on vähintään 15 000 mutta enintään miljoona euroa. 

Kokeilussa valittaisiin kohdejoukkoon kuuluvista yrityksistä satunnaisotannalla kokeiluryhmä ja tälle verrokkiryhmä. Kokeilu toteutettaisiin vaiheistettuna siten, että ensimmäisessä vaiheessa kokeiluryhmään valittaisiin 3 500 yritystä. Jos näistä yrityksistä tukea hyödyntäisi alle 900 yritystä, valittaisiin lisäksi kokeilun toisessa vaiheessa uusi kokeilu- ja verrokkiryhmä.

Rekrytointituen määrä yhdelle yritykselle olisi enintään 10 000 euroa. Tukea maksettaisiin 50 prosenttia työntekijöiden palkoista enintään 12 kuukauden ajalta ensimmäisen työntekijän työsuhteen alkamisesta, kuitenkin aikaisintaan tuen hakemisesta lukien.

Tiedonsaantioikeuksien turvaamiseksi muutoksia myös muihin lakeihin

Jotta Kaakkois-Suomen TE-toimistolla ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksella (KEHA-keskus) on tarvittavat tiedot kokeilun toteuttamiseen, esittää hallitus väliaikaisia muutoksia myös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettuun lakiin, tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin sekä rikosrekisterilakiin.

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Kokeilun toteuttamiseen on varattu 13 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Iiris Niinikoski, p. 0295 047 372
erityisasiantuntija Ville Heinonen, TEM, p. 029 504 7047
vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, TEM, p. 029 504 8263