Hyppää sisältöön
Media

Suomen kestävän kasvun ohjelman energiainvestointeja koskeva asetusluonnos lausunnoille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2021 15.50
Tiedote
Kuvassa rahapino ja taimi

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi, jonka perusteella Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisia energiainvestointitukia voidaan myöntää vuosina 2022–2026. Lausuntoja voi antaa Lausuntopalvelu.fi-sivustolla 20.10.2021 saakka.

Ohjelman mukaisilla tuilla edistetään energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja edistetään vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvaan energiaan ja uuteen energiateknologiaan liittyviä teknologisia ja taloudellisia riskejä muun muassa vety- ja uuden energiateknologian hankkeissa. 

Asetuksen mukaan tukea voitaisiin myöntää Suomen elpymis- ja palautussuunnitelmassa määritellyille energiainfrastruktuurihankkeille, uuteen energiateknologiaan, vähähiilisen vedyn tuotantoon ja varastointiin, hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Asetuksessa säädettäisiin muun muassa tuettavista hankkeista, hyväksymisen edellytyksistä, tukitasoista ja hyväksyttävistä kustannuksista. Lisäksi siinä vahvistettaisiin hankkeiden valmistumiseen ja raportointiin liittyviä määräaikoja, jotka perustuvat erityisesti EU:n RRF-asetuksessa ja Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmassa asetettuihin määräaikoihin.

Tuen myöntämisistä päättäisivät työ- ja elinkeinoministeriö sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, asetuksessa asetettujen raja-arvojen perusteella. Lisäksi Business Finland päättäisi tuen myöntämisestä Euroopan yhteistä etua koskeville tärkeille (Important Projects of Common European Interest) vetyhankkeille.

EU:n asetus elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta (RRF-asetus) annettiin 12.2.2021. Sen tarkoituksena on tukea jäsenvaltioiden elpymistä korona-kriisistä. Rahoitustukea saadakseen jäsenvaltioiden tulee esittää kansallinen elpymis- ja palautussuunnitelma. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Sillä tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. 

Suunnitelman vihreän siirtymän pilarin osa-alueiden alla on tarkoitus tukea mm. energiainfrastruktuuri-investointeja, hukkalämmön talteenottoa, uutta energiateknologiaa, teollisuuden sähköistämishankkeita sekä vetyhankkeita.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, puh. 050 472 0706 ja inkeri.lilleberg(at)gov.fi
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM,  puh. 050 434 5386 ja nicoleta.kaitazis(at)gov.fi