Hyppää sisältöön
Media

Palkkaturvan enimmäismäärään tulossa korotus – hallituksen esitysluonnos lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2021 13.36
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen lakiesityksestä, jolla palkkaturvan enimmäismäärää nostettaisiin nykyisestä 15 200 eurosta 19 000 euroon. Näin palkkaturvan enimmäismäärä vastaisi paremmin työntekijöiden nykyistä palkkatasoa. Koronaepidemiasta johtuen on odotettavissa, että yritysten maksuvaikeudet lisääntyvät ja palkkaturvaa hakevien työntekijöiden määrä sekä palkkaturvasta haettavat saatavat kasvavat.

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteesta johtuvat saatavansa maksetuiksi valtion varoista palkkaturvana, jos työnantaja on tehnyt konkurssin tai on muutoin maksukyvytön. Palkkaturvalain perusteella työntekijälle maksettavan palkkaturvan enimmäismäärä on pysynyt ennallaan vuodesta 1999 lähtien.

Hallitus kiirehtii koronavirusepidemian takia enimmäismäärän nostoa. Palkkaturvalain lisäksi muutettaisiin merimiesten palkkaturvalakia. Muilta osin palkkaturvalain uudistus toteutetaan myöhemmin.

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää lakimuutoksista lausuntokierroksen 1.4.–26.4.2021. Hallituksen tavoitteena on antaa esitys eduskunnalle toukokuussa, jonka jälkeen enimmäismäärän nosto tulisi voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Katariina Tirri, p. 0295 047 180