Hyppää sisältöön
Media

Lyhennelmä

Esikunta oli 18.11.2008 purkanut A:n määräaikaisen virkasuhteen koeaikana. A oli nimitetty määräaikaiseen aliupseerin virkaan 9.6.2008 lukien kuuden kuukauden koeajalla. A oli nimittämisen yhteydessä sitoutunut suorittamaan sotilasviran edellyttämän fyysisen kunnon osoituksena 12 minuutin juoksutestin 2600 metrin tuloksella koeajan 9.6. - 8.12.2008 kuluessa, ja hänelle oli laadittu kunto-ohjelma. Koeaikana suoritetussa 12 minuutin juoksutestissä A oli saavuttanut tuloksen 1650 metriä. A ei ollut väittänytkään, että hän olisi saavuttanut tai olisi voinut saavuttaa vaaditun kunnon ennen koeajan päättymistä.

Virkamieslautakunnan mukaan laissa säädettiin, että puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaadittiin, että hän oli fyysiseltä kunnoltaan virkaan sopiva. A:n virkasuhde oli purettu sen vuoksi, että hänen fyysinen kuntonsa oli koeaikana osoittautunut riittämättömäksi viran menestyksellisen hoitamisen kannalta. Purkamiselle oli täten ollut lakiin perustuva syy, jota ei voitu pitää epäasiallisena.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Valtion_virkamiesL_10_§_1_mom
Valtion_virkamiesL_11_§
Laki_puolustusvoimista_37_§_2_mom