Hyppää sisältöön
Media


Lyhennelmä
ATK-operaattori X:n virkasuhde oli purettu 27.2.2002. Hänet oli nimitetty 1.10.2001 lukien atk-suunnittelijan virkaan tekniseen toimistoon. Hänelle oli määrätty ajalle 1.10.2001 - 31.3.2002 valtion virkamieslain 10 §:n mukainen koeaika. Virkasuhde oli purettu koeajan kuluessa. Perusteena purkamiselle oli ollut se, ettei X ollut osoittautunut sopivaksi hoitamaan atk-suunnittelijan tehtäviä.

Virkasuhteen purkaminen koeaikana ei edellytä virkasuhteen purkamiselle muutoin asetettua valtion virkamieslain 33 §:n mukaista perustetta. Purkaminen ei kuitenkaan saa tapahtua epäasiallisella perusteella. X:n tapaan ja kykyihin hoitaa virkatehtäviään ei oltu tyytyväisiä. Asiassa ei ole ilmennyt, että X:n virkasuhde olisi purettu epäasiallisilla perusteilla. Hänen virkasuhteensa oli siis voitu purkaa koeaikana.

Oikaisuvaatimus hylättiin.

KHO:2003:3236
Ei muutosta.

Valtion_virkamiesL_10_§_1_mom