Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Eero Heinäluoma till världsbankens och Internationella valutafondens årsmöte i Washington

Valtiovarainministeriö 22.9.2005 7.44
Pressmeddelande 107/2005

Världsbankens och Internationella Valutafondens (IMF) gemensamma årsmöte hålls den 24-25 september 2005 i Washington, Förenta Staterna. Under årsmötet ordnas även internationella monetära och finansiella kommitténs samt utvecklingskommitténs sessioner. Den finländska delegationen leds av Eero Heinäluoma som utnämns till finansminister den 23 september 2005.

På finansiella kommitténs agenda finns läget med världsekonomin och de finansiella marknaderna, IMF:s målsättningar och medelfristiga strategi samt förstärkandet av IMF:s understöd till utvecklingsländerna. Utvecklingskommittén har för avsikt att behandla G8-ländernas initiativ till skuldlättnader, Världsbankens Africa Action Plan -program samt handels- och utvecklingsfrågor.

Världsbanksgruppen och IMF informerar om mötesprogrammet och därtill hörande tilläggsprogram på sin webbplats, adress: http://www.imf.org/external/am/2005/index.htmYtterligare information:

Konsultative tjänstemannen Markku Pulli, tfn (09) 160 330 73, gsm 040 761 2607

Experten Inkeri Hirvensalo, tfn (09) 160 349 24, gsm 040 754 6442

>> Världsbanksgruppens och Internationella Valutafondens (IMF) årsmöte