Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää muutoksia valtion virkamieslakiin – muutokset koskevat sairauden todistamista ja työehtodirektiivin vaatimuksia

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 13.59
Uutinen

Nykyisen kolmen vuorokauden sijasta virkamies voisi todistaa sairautensa enintään viiden vuorokauden ajalta myös muulla työnantajan hyväksymällä tavalla kuin esimerkiksi lääkärintodistuksella. Vastaava sairauden todistamiseen liittyvä lievennys on voimassa koronaviruksen aiheuttamien sairauspoissaolojen kohdalla, mutta lakiehdotuksella se laajenisi kaikkia sairauspoissaoloja koskevaksi.

Virkamieslakiin ehdotettaisi myös muutoksia, jotka perustuvat EU:n työehtodirektiivin vaatimuksiin. Jatkossa viranomaisella olisi velvoite antaa virkamiehelle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista.

Osa-aikaisessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa olevalla virkamiehellä olisi lisäksi pyynnöstä oikeus saada kirjallinen vastaus mahdollisuudesta pidentää työaikaa tai nimityksen kestoaikaa. 

Jos viranomaisella on lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota koulutusta virkamiehelle, koulutus olisi virkamiehelle maksuton. Lisäksi koulutukseen käytetty aika luettaisiin työajaksi ja mahdollisuuksien mukaan sen olisi tapahduttava säännönmukaisten työvuorojen aikana.

Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle valtion virkamieslakiin ja Suomen Pankin virkamiehistä annettuun lakiin 21. huhtikuuta. Lakien olisi tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2022 alkaen.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Miska Lautiainen, puh. 0295 530 212, miska.lautiainen(at)gov.fi

Hallintopolitiikka Valtio työnantajana