Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyynnöt
Kunnan ja kuntayhtymän sekä hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän raportoimat taloustietojen tietosisällöt ja tekniset kuvaukset lausunnoille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2022 14.13
Tiedote

Valtiovarainministeriö on julkaissut kaksi erillistä lausuntopyyntöä, jotka koskevat kunnan ja kuntayhtymän sekä hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän raportoimia taloustietojen tietosisältöjä ja teknisiä kuvauksia. Lausuntopyynnöissä esitettävät asiat koskevat tilikautta 2023.

Kuntaa ja kuntayhtymää koskevassa lausuntopyynnössä valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja muutosesityksistä siihen, mitä taloustietoja kunnan ja kuntayhtymän on toimitettava Valtiokonttorille. Lisäksi lausuntoa pyydetään muutosehdotuksista teknisiin kuvauksiin. 

Hyvinvointialuetta ja hyvinvointiyhtymää koskevassa lausuntopyynnössä valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta. Lisäksi lausuntoja pyydetään valtiovarainministeriön asetusta varten hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelta 2023 raportoitavista tiedoista. 

Valtiovarainministeriö toivoo lausuntoja erityisesti tiedon tuottajilta, raportointijärjestelmien teknisiltä toteuttajilta ja taloushallinnon palveluntarjoajilta. Lausunnot on annettava kumpaankin lausuntopyyntöön viimeistään keskiviikkona 27.4.2022.

Kunnan ja kuntayhtymän sekä hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän on toimitettava erikseen säädetyt taloustietonsa Valtiokonttorin ylläpitämään Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojärjestelmään (nykyinen Kuntatalouden tietopalvelu) yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa. Raportoidut tiedot ovat avoimesti kaikkien käytettävissä Tutkihallintoa.fi-palvelussa.

Lisätietoja

Tietosisällöt:
neuvotteleva virkamies Hanna Talka, puh. 02955 30143, hanna-mari.talka(at)gov.fi
finanssiasiantuntija Linnea Mäkinen, puh. 02955 30337, linnea.makinen(at)gov.fi

Tekniset kuvaukset:
taloustietoarkkitehti Atte Virtanen, puh. 0295 50 2034, atte.virtanen(at)valtiokonttori.fi