Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien syrjäisyysluvun korjaus

Finansministeriet 14.10.2019 13.03
Tiedote

Tilastokeskus suorittaa syrjäisyysluvun laskennan viiden vuoden välein ja toimittaa tiedot syrjäisyysluvuista valtiovarainministeriölle valtionosuuslaskentaa varten. Nykyinen määritysjakso koskee vuosien 2017 – 2021 valtionosuuksia. Tilastokeskus ilmoitti kesäkuussa 2019, että syrjäisyysluvun keskipisteen laskennassa on ilmennyt virhe, minkä johdosta syrjäisyysluvut on tarkistettu ja korjattu.

Syrjäisyysluvun perusteella maksettava syrjäisyyslisä koskee nykyisellä määritysjaksolla kaikkiaan 121 kuntaa. Nyt ilmenneet syrjäisyyslukujen muutokset ovat varsin pieniä, vaikka ne koskevat kaikkia syrjäisyyslisää saavia kuntia. Muutosten vaihteluväli on -0,102 (Utajärvi) - +0,074 (Suonenjoki) ja mediaanimuutos syrjäisyyslisää saavien kuntien osalta on +0,005. Kahden kunnan (Virolahti ja Keuruu) kohdalla syrjäisyysluku muuttuu nollaksi, joten ne eivät ole enää oikeutettuja syrjäisyyslisään. Jatkossa syrjäisyyslisää saavia kuntia on siis 119.

Korjattujen syrjäisyyslukujen vaikutus valtionosuuksiin on koko maan tasolla pieni, nettomääräisesti vuositasolla n. -400 000 euroa eli vuosina 2017 – 2019 yhteensä n. -1,2 milj. euroa (valtionosuuksien kokonaismäärää pienentäen). Kaikkiaan 41 kunnan syrjäisyyslisä pienenee yht. 5,3 milj. euroa, ja 80 kunnan syrjäisyyslisä kasvaa yht. 4,1 milj. euroa vuosilta 2017 – 2019. Vuosien 2020 – 2021 osalta vaikutus on samaa mittaluokkaa.

Kuntakohtaiset vaikutukset valtionosuuksiin sen sijaan ovat ääripäissä hyvin merkittävät, mikä aiheutuu syrjäisyyslisän porrastuksesta. Syrjäisyyslisä on valtionosuusjärjestelmän ainoa kriteeri, jossa on porrastuskerroin. Porrastus säilytettiin vuoden 2015 valtionosuusuudistuksessa juuri suurten kuntakohtaisten muutosten välttämiseksi.

Syrjäisyyslisän määräytyminen tehdään korjatuilla tiedoilla vuodesta 2020 lähtien sellaisenaan. Kunnille, joilta on vuosina 2017 – 2019 jäänyt saamatta etuutta, maksetaan etuus korkojen kanssa vuoden 2020 tammikuun valtionosuusmaksatuksessa. Sen sijaan liikaa saaneilta kunnilta ei peritä takautuvasti (vuosilta 2017-2019) perusteettomasti saatuja etuuksia. Perimättä jättäminen perustuu kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 52 § 2 momenttiin (kohtuullisuusperiaate).

Liite: Nykyiset ja korjatut syrjäisyysluvut sekä niiden vaikutus vuoden 2020 syrjäisyyslisiin

Lisätietoja:

Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, puh. 0295 530 388, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
Markku Nissinen, finanssineuvos, puh. 0295 530 314, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden