Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö
Muutosesitykset kuntien ja kuntayhtymien raportoimien taloustietojen tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista lausunnoille

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2021 12.38
Tiedote

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja muutosesityksistä siihen, mitä taloustietoja kuntien ja kuntayhtymien on toimitettava Kuntatalouden tietopalveluun. Lisäksi lausuntoa pyydetään muutosehdotuksista teknisiin kuvauksiin. Muutokset koskevat tilikautta 2022.

Lausunto on jätettävä viimeistään perjantaina 18.6.2021.

Lausunnossa on mahdollista kommentoida palveluluokituksen ja muiden tietokokonaisuuksien sisältöjä ja uusia palveluluokkia, teknisiä määrittelyjä sekä uusia tietokokonaisuuksia. Palautetta pyydetään erityisesti tietosisältökuvausten selkeydestä tietojen kohdentamiseksi, muutosten vaikutuksista järjestelmiin sekä uusien tietotarpeiden vaatimien tietojen tuottamiseen.

Valtiovarainministeriö toivoo lausuntoja esitettyihin muutoksiin erityisesti tiedon tuottajilta, raportointijärjestelmien teknisiltä toteuttajilta ja taloushallinnon palveluntarjoajilta.

Kuntien ja kuntayhtymien on toimitettava erikseen säädetyt taloustietonsa Valtiokonttorin ylläpitämään kuntatalouden tietopalveluun yhdenmukaisessa ja vertailtavassa muodossa. Raportoidut tiedot ovat maksutta kaikkien käytettävissä.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Hanna Talka, puh. 02955 30143, hanna-mari.talka(at)vm.fi
suunnittelija Linnea Mäkinen, puh. 02955 30337, linnea.makinen(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat