Hyppää sisältöön
Media

Begäran om utlåtande
Förslagen till ändringar av informationsinnehåll i och tekniska beskrivningar av ekonomiska uppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterar på remiss

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2021 12.38
Pressmeddelande

Finansministeriet ber om utlåtanden om förslag till ändringar i fråga om ekonomiska uppgifter som kommunerna och samkommunerna ska lämna till Kommunekonomins informationstjänst. Dessutom begärs utlåtanden om de föreslagna ändringarna till de tekniska beskrivningarna. Ändringarna gäller räkenskapsperioden 2022.

Utlåtandet ska lämnas in senast fredagen 18.6.2021.

Innehållet i serviceklassifikationen och andra informationshelheter samt nya serviceklasser, tekniska definitioner och nya informationshelheter kan kommenteras i utlåtandet. Respons begärs i synnerhet i fråga om huruvida beskrivningarna av informationsinnehållet är tydliga när det gäller att rikta uppgifter, vilka konsekvenser ändringarna har för systemen samt om produktionen av uppgifter som förutsätts av nya informationsbehov.

Finansministeriet önskar utlåtanden om de föreslagna ändringarna i synnerhet av dem som producerar information, de tekniska genomförarna av rapporteringssystemen och tillhandahållarna av ekonomiförvaltningstjänster.

Kommuner och samkommuner ska lämna in sin sina skilt fastställda ekonomiska uppgifter i enhetlig och jämförbar form till kommunernas informationstjänst som underhålls av Statskontoret. De rapporterade uppgifterna är tillgängliga för alla avgiftsfritt.

Ytterligare information:
Hanna Talka, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30143, hanna-mari.talka(at)vm.fi
Linnea Mäkinen, planerare, tfn 02955 30337, linnea.makinen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden