Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys
Pankkien velkojien maksunsaantijärjestystä selkeytetään

Valtiovarainministeriö 6.9.2018 13.36
Tiedote

Lainmuutokset parantavat pankkien kriisinratkaisun ja sijoittajanvastuun toteuttamisen edellytyksiä. Sijoittajat pystyvät jatkossa arvioimaan paremmin eri rahoitusvälineiden riskejä.

Hallitus esittää, että luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä selkeytetään ja siihen lisätään uusi velkaluokka. Jotta velka kuuluisi tähän luokkaan, sen tulee täyttää tietyt edellytykset. Lainaehdoissa tulee muun muassa sopia, että rahoitusväline kuuluu juuri tähän luokkaan.

Esitys selkeyttää myös oikeutta sopia rahoitusvälineen takasijaisuudesta konkurssissa.

Kriisinratkaisulainsäädännön tarkoituksena on mahdollistaa taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden pankkien tehokas alasajo tai uudelleenjärjestely niin, että tallettajille ja rahoitusmarkkinoiden vakaudelle koituu mahdollisimman vähän haittaa. Pankkien omistajat ja sijoittajat kantavat kriisinratkaisun kustannukset.

Taustalla EU-lainsäädännön muutokset

Lainmuutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön EU:n kriisinratkaisudirektiivin muutokset. Muutokset ovat osa EU:n laajaa pankkisääntelypakettia ja liittyvät myös pankkiunionin viimeistelyyn.

Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 29. joulukuuta. Hallituksen esitys julkaistaan Päätökset-sivulla.

Pankkien velkojien maksunsaantijärjestyksestä 13 lausuntoa (uutinen 18.6.)
Pankkien velkojien maksunsaantijärjestystä koskevat muutokset lausuntokierrokselle (uutinen 7.5.)

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Katri Aho, puh. 02955 30214, katri.aho(at)vm.fi