Hyppää sisältöön
Media

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Tarastin työ on hyvä pohja päätöksenteolle

finansministeriet
Julkaisuajankohta 26.1.2016 9.01
Tiedote

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen mielestä ministeri Lauri Tarastin selvitystyö on hyvä pohja hallituksen päätöksenteolle valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovittamiseksi.

- Selvityshenkilö Tarasti on käynyt tiiviissä aikataulussa kiitettävästi läpi perustettavien maakuntien roolia ja tehtäviä. Hänen lähtökohtiinsa hallinnon ymmärrettävyydestä, yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta on helppo yhtyä, Vehviläinen sanoi ottaessaan vastaan selvityshenkilö Tarastin raporttia.

Vehviläisen mukaan ministeriöiltä siirrettäväksi ehdotetut tehtävät ovat hyvä jatkovalmistelun pohja. Vehviläinen kuitenkin toivoo, että hallitus omassa jatkovalmistelussaan vielä arvioi, ovatko ehdotetut tehtäväsiirrot kaikkien ministeriöiden osalta riittävät.

- On tärkeää, että myös maakuntia itseään kuullaan siirrettävien tehtävien osalta. Esimerkkinä otan, että jos jonkun maakunnan kaikki kunnat haluavat, että maakunta ottaisi ammatillisen koulutuksen järjestettäväkseen, sen pitäisi olla mahdollista, Vehviläinen sanoo.

Vehviläinen yhtyy selvityshenkilö Tarastin näkemykseen siitä, että valtion ohjaus maakuntiin tulisi uudistaa enemmän sopimukselliseksi ja vuoropuhelua korostavaksi.

Vehviläisen mielestä hallituksen on Tarastin työtä arvioidessaan ja jatkotyötä tehdessään vastattava erityisesti seuraaviin neljään kysymykseen: miten turvataan maakuntien aito itsehallinto, mikä on maakuntien ja kuntien välinen suhde sekä miten maakuntien rahoitus ja omaisuusjärjestelyt toteutetaan. Viidenneksi ”jokerikysymykseksi” Vehviläinen nostaa sen, että miten maakuntauudistuksissa voidaan huomioida riittävällä tavalla henkilöstön, eri toimijoiden, järjestöjen ja sidosryhmien näkökannat.

- On tärkeää, että uudistuksen sisällön linjaamiseen, toteuttamiseen ja toimeenpanoon tulee hyvä sitoutuminen ja vuorovaikutus kansalaisten, kuntien, maakuntien ja valtion sekä yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken, Vehviläinen sanoo.

Hallituksen tavoitteena on saada huhtikuussa lausuntokierrokselle sote- ja maakuntauudistusta koskevat päälait.

Lisätietoja:

Ministeri Vehviläisen erityisavustaja Sami Miettinen puh. 046 923 4695

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit