Hyppää sisältöön
Media

Tiedonhallintalain valmistelu jatkuu hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti

finansministeriet
Julkaisuajankohta 11.1.2018 15.50
Tiedote

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen on asettanut 9.1.2018 valmistelutiimin ja sen työtä tukevan ohjausryhmän, joiden tavoitteena on valmistella uusi tiedonhallintaa julkisessa hallinnossa sääntelevä yleislaki, julkisen hallinnon tiedonhallintalaki.

Tiedonhallintalakiin koottaisiin sääntelyä julkisuuslaista, arkistolaista ja tietohallintolaista. Lailla myös uudistetaan ja yhtenäistetään sääntelyä. Tavoitteena on valmistella lakiesitys siten, että eduskunta voi käsitellä lakiehdotuksen syysistuntokaudella ja että laki voisi tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

Valtiovarainministeriö asetti 17.11.2016 julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittävän työryhmän. Työryhmän toimikausi oli 17.11.2016–15.9.2017. Työryhmä selvitti julkisen hallinnon tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistarpeita ja julkaisi kehittämislinjauksia koskevan raporttinsa (Valtiovarainministeriön julkaisuja 37/2017). Työryhmä näki kehittämislinjauksia käsittelevässä raportissaan tarpeellisena, että tiedonhallinnan sääntelyn kehittämiseksi ryhdyttäisiin valmistelemaan yleislakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

Valmistelutiimin tehtävänä on valmistella hallituksen esitys. Asettamispäätöksen mukaan tiedonhallintalain säännökset kattavat koko tiedon elinkaaren ainakin seuraavien asioista:

  • tiedonhallinnan suunnitteluvelvollisuus
  • julkisen hallinnon tietoturvallisuusvaatimukset
  • asian- ja palvelunhallinnan rekisteröinnin perusteet mukaan lukien yleisen asiatunnuksen käyttö
  • perustietovarantojen hyödyntämisen yleiset perusteet
  • viranomaisten tietojärjestelmien välillä tapahtuvan tiedonvaihdon tehostamiseksi tekniset ja toiminnalliset edellytykset raja-pintojen avaamiseksi ja yhteentoimivuuden edistämiseksi
  • julkisen hallinnon tietoaineistojen hyödyntäminen tieteelliseen ja historialliseen tutkimukseen
  • tietoaineistojen säilyttäminen ja arkistointi sekä
  • julkisen hallinnon tiedonhallinnan ohjauksen ja tuen perusteet.

Asettamispäätös: Julkisen hallinnon tiedonhallintalain valmistelu

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, puh. 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi
Ministerin erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Tiedonhallintaa koskevaa yleistä sääntelyä on kehitettävä (tiedote 29.9.2017)

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT