/* VAHVA --> */ /* <-- VAHVA */ Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä tukee digikuntakokeilun toteuttamista

Valtiovarainministeriö
26.8.2016 12.20
Tiedote

Valtiovarainministeriö on asettanut tukiryhmän digikuntakokeilun kehittämistä, toteuttamista, seurantaa ja arviointia varten. Ryhmän toimikausi on vuoden 2017 loppuun asti.

Tukiryhmän tehtävänä on kehittää, tukea ja toteuttaa digikuntakokeilun etenemistä valtakunnallisesti sekä seurata ja tukea yksittäisten kuntien toteuttamien kokeilujen etenemistä. Ryhmä tukee tänä syksynä toteutettavan kuntasektorin digitalisaatioselvityksen toteuttamista, tulosten analysointia ja jatkotoimien valmistelua.

Koska digikuntakokeilu liittyy osaltaan julkisen sektorin kustannusten vähentämiseen, tukiryhmä arvioi kokeilujen säästöpotentiaalia ja kustannusvaikutuksia. Ryhmän tulee myös varmistaa, että kokeilutulokset leviävät kuntiin.

Yhtenä tukiryhmän tehtävistä on varmistaa kokeilujen tulosten vieminen lainsäädännön uudistamiseen sekä reformeihin ja kärkihankkeisiin. Ryhmä myös arvioi digikuntakokeilun tuloksia ja vaikuttavuutta sekä raportoi niistä. Digikuntakokeilussa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden kuntia koskevien kokeilujen ja uudistusten kanssa.

Digikuntakokeiluun ilmoittautuminen on käynnissä

Digikuntakokeiluun toivotaan innokkaita ja ennakkoluulottomia kuntia, jotka haluavat lähteä kehittämään toimintatapojaan digitaalisiksi uusin menetelmin. Kokeiluun voi ilmoittautua joko vaikuttajaksi tai kokeilijaksi.

Lisätietoa ilmoittautumisesta kokeilun verkkosivuilla ja tiedotteessa 11.8.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Suvi Savolainen, puh. 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Ministeri Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, puh. 02955 30216

Julkisen hallinnon ICT Kunta-asiat kärkihankkeet reformit