Hyppää sisältöön
Media

Kansallinen palveluarkkitehtuuri rakentuu vauhdikkaasti
Uudistuvan Suomi.fin kehitysversio nyt kokonaisuutena kokeiltavissa

BefolkningsregistercentralenStatskontoretValtorifinansministeriet
Julkaisuajankohta 5.10.2016 14.07
Uutinen

Beta.suomi.fi-kehitysversion kaikki kolme palvelunäkymää ovat nyt kokeiltavissa: Julkishallinnon yhteisen uuden verkkopalvelun kehitysversioon on koottu saman osoitteen alle sivustot kansalaiselle, yritykselle ja viranomaiselle. Palvelun kehittäminen jatkuu vielä tänä ja ensi vuonna.

Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa rakennettavan verkkopalvelun tavoitteena on, että julkishallinnon palvelut löytyvät jatkossa yhdestä paikasta ja niitä voi käyttää tunnistautumalla palveluun vain kerran. Kun Suomi.fin tuotantoversio avataan ensi vuonna, voi siellä tarkastella omia tai edustamansa yrityksen rekisteritietoja, etsiä tietoa palveluista ja käyttää niitä, vastaanottaa sähköisiä viestejä viranomaisilta, kysyä viranomaiselta neuvoa tai asioida sähköisesti toisen henkilön tai yrityksen puolesta – tehdä siis kaikkea sitä, mitä on ennen joutunut hoitamaan usean eri sivuston kautta useaan kertaan kirjautumalla.

- Uudistus tähtää siihen, että digitaaliset julkiset palvelut ovat saatavilla yhdeltä luukulta. Samalla viestintä julkisen hallinnon organisaatioiden, kansalaisten ja yritysten välillä tehostuu. Rakennettava palvelu on merkittävä askel julkishallinnon digitalisoimisessa. Kesällä voimaan astunut ns. KaPA-laki varmistaa sen, että hallinnon yhteiset sähköiset tukipalvelut saadaan mahdollisimman laajaan ja tuottavaan käyttöön, sanoo valtiovarainministeriön ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen.

Yritys-Suomi osaksi uutta verkkopalvelua

Nyt beta.suomi.fistä löytyvä beta.suomi.fi/yritykselle kokoaa yhteen julkishallinnon ja muiden organisaatioiden yrityksille suunnatut palvelut. Henkilö voi tunnistautua palveluun yrittäjän roolissa ja tarkastella omia tietojaan. Tällä hetkellä tunnistautuneelle käyttäjälle näkyvät voimassaolevat roolit (esimerkiksi asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsen tai yrityksen tilintarkastaja) kaupparekisteriin merkityissä yrityksissä. Palveluun on tulossa vielä tänä vuonna uusia, yrityksiä koskevia tietoja muidenkin viranomaisten rekistereistä.

Uusi verkkopalvelu korvaa nykyisen Yrityssuomi.fin vuoden 2017 aikana. Yrityksille suunnatut julkishallinnon palveluiden tiedot, kuten asiointikanavat, vastuuorganisaatiot ja palvelupisteet, on siirretty Yrityssuomi.fistä Suomi.fi-palvelutietovarantoon, josta ne tuodaan näkyviin beta.suomi.fihin.

Viranomaisen ja kansalaisen näkymien kehittäminen jatkuu

Beta.suomi.fissä on nyt myös viranomaisen näkymän kehitysversio. Sen tarkoituksena on helpottaa viranomaisorganisaatioissa työskentelevien työtä kokoamalla keskeiset viranomaisten toisille viranomaisille tarjoamat palvelut, sisällöt ja työkalut yhteen paikkaan. Kehitysversio on vielä pelkistetty, sillä sen sisältöön liittyviä tarpeita halutaan kartoittaa vielä yhdessä käyttäjien kanssa. Jos näkymä osoittautuu tarpeelliseksi, sitä jatkokehitetään tuomalla tunnistautuneelle viranomaiselle tarjolle erilaisia sisältöjä.

Beta.suomi.fin kansalaisen näkymä on ollut avoinna joulukuusta 2015 lähtien. Tunnistautumalla kansalainen voi tällä hetkellä tarkastella omia henkilö-, ajoneuvo-, vesikulkuneuvo-, kiinteistö- ja yritystietojaan. Uusia rekisteritietoja, kuten pääkaupunkiseudun kirjastolainojen tiedot, on myös tulossa.

Tunnistautuminen beta.suomi.fihin tapahtuu julkishallinnon uudella Suomi.fi-tunnistamisella, joka mahdollistaa siirtymisen palveluiden välillä kertatunnistautumisella. Beta.suomi.fissä on myös tarjolla palveluoppaita, jotka nostavat esille eri elämäntilanteisiin liittyviä palveluja. Beta.suomi.fin palvelujen tiedot tuodaan esille palvelutietovarannnosta, johon viranomaiset kuvaavat parhaillaan palvelujaan. Tarkoituksena on, että palvelutietovarantoon saadaan ja käyttäjä voi tulevaisuudessa tutkia verkkopalvelussa myös yksityissektorin tarjoamien palveluiden tietoja.

Parhaillaan beta.suomi.fihin rakennetaan ensi vuonna valmistuvia toiminnallisuuksia toisen henkilön ja yrityksen puolesta asiointiin sekä Viestinvälityspalvelua, jonka avulla viranomaiset voivat lähettää kansalaisille ja yrityksille sähköisiä viestejä. Viestit näkyvät tunnistautuneelle käyttäjälle Omat viestini -osiossa. Kaikki viranomaisten lähettämä posti tulee siirtymään palveluun viimeistään vuonna 2018 hallituksen linjausten mukaisesti.

Kehitystyö kokonaisuudessaan jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka, jolloin uusi verkkopalvelu korvaa nykyiset Suomi.fi- ja Yrityssuomi.fi-sivustot. Beta.suomi.fistä kerätään palautetta verkkosivun palaute-napin kautta ja kehittäminen jatkuu käyttäjien kanssa myös referenssiryhmien, käyttäjäpaneelin ja käytettävyystestausten avulla. Tavoitteena on, että uusi verkkopalvelu vastaa mahdollisimman hyvin kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarpeita.

Uudistuvaa Suomi.fitä kehitetään valtiovarainministeriön Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmassa, Palvelunäkymät-hankkeessa. Hanketta ohjaa valtiovarainministeriön lisäksi yrityksen näkymän osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Toteutuksesta vastaa Väestörekisterikeskuksen palveluarkkitehtuuriyksikkö. Kehittämiseen osallistuvat myös Valtiokonttorin Suomi.fi-toimitus ja KEHA-keskuksen Yrityssuomi.fi-toimitus sekä valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Tutustu kehitysversioon

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) eli ns. KaPA-laki

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Marjukka Ala-Harja, marjukka.ala-harja(at)vm.fi, puh. 02955 30489
Hankepäällikkö Jani Ruuskanen, jani.ruuskanen(at)vrk.fi, puh. 02955 35031

Digitalisoituminen Finansministeriet Kansallinen palveluarkkitehtuuri Offentliga förvaltningens ICT Ohjelmat