Ajankohtaista AUTA-hankkeesta

Helmikuu 2018
AUTA-hankkeen loppuseminaari 13.2.2018, tervetuloa!

Tammikuu 2018
AUTA-hankkeen loppuraportti ja digituen toimintamalliehdotus lausunnoilla

Marraskuu 2017
AUTA-hankkeen keskustelutilaisuus palveluntuottajille 

Elokuu 2017
Kokeilujen verkostotapaamisessa keskusteltiin vilkkaasti

Kesäkuu 2017
Valtionavustusinfon 20.6. materiaalit
Digitaaliset palvelut ensisijaisiksi -työseminaarin 30.5. materiaalit
Digihankkeet yhteisessä työseminaarissa: Palvelukehityksen lähtökohdaksi ihmisten todelliset tarpeet

Toukokuu 2017
AUTA-hankkeen kokeilut on valittu - digitukea eri väestöryhmille

Helmikuu 2017
Kokeiluilla yli esteiden - Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi -seminaari

Tammikuu 2017
Yhteenveto pyöreän pöydän keskustelusta sähköisistä palveluista
Hartolan-Pertumaan kokeilu on käynnistynyt hankkeessa

AUTA-hankkeen loppuseminaari 13.2.2018, tervetuloa!

Tervetuloa AUTA-hankkeen loppuseminaariin tiistaina 13.2.2018 klo 12-16. Seminaari pidetään Säätytalolla. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen tulee pitämään puheenvuoron loppuseminaarissa. Lisäksi loppuseminaarissa esitellään hankkeen valmistelema toimintamalliehdotus, keskustellaan sen pohjalta ja palataan vielä hetkeksi tarkastelemaan digitukikokeiluja. Tilaisuudessa kuullaan myös Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Eveliina Saari, joka kertoo miten Työterveyslaitoksella on huomioitu ihminen digitalisaation keskiössä. Tervetuloa!

Tapahtuman ohjelma seminaarin tapahtumasivuilta. Seminaarin tallennetta voi katsoa tämän linkin kautta.

Seminaarimateriaalit:

AUTA-hanke ja projektiryhmän digituen toimintamalliehdotus, erityisasiantuntija Katja Väänänen, valtiovarainministeriö

Ihminen digitalisaation keskiössä, vanhempi tutkija Eveliina Saari, Työterveyslaitos

AUTA-hankkeen loppuraportti ja digituen toimintamalliehdotus lausunnoilla

AUTA-hankkeen loppuraportti ja sen sisältämä ehdotus digituen toimintamallista on lausunnoilla 5.3. asti Lausuntopalvelu.fi:ssä.

Ehdotus digituen toimintamalliksi kuvaa, miten digituen saatavuus Suomessa voisi järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Toimintamalli kaavailee VRK:lle valtakunnallista digituen koordinoinnin roolia ja maakunnille alueellista roolia. Digituen toimintamalliehdotus on vahvasti moniin toimijoihin ja yhteistyöhön rakentuva malli. Toimintamallin on tarkoitus olla joustava ja yhteiskunnan digitaalisen kehittymisen, tuen tarpeiden sekä muotojen mukaisesti elävä.  

Lisätietoa:

 

AUTA-hankkeen keskustelutilaisuus palveluntuottajille

Autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käyttäjäksi (AUTA) -hankkeen sihteeristö tapasi 16.11.2017 digitaalisten palveluiden tuottajia ja palvelujen käytön tukijoita. Tilaisuudessa käytiin keskustelua luonnoksesta, jossa kuvataan valtakunnallisen digituen järjestämisen malli.

AUTA-toimintamallin luonnos lähtee ajatuksesta, että valtakunnallinen toimija kehittää digituen mallia ja tukee niitä moninaisia tahoja, jotka jo nyt antavat digitukea ympäri maan. Sen lisäksi nähdään tärkeänä, että alueellinen toimija arvioi oman alueen digituen tarpeen, koordinoi ja kehittää digitukipalvelujen tarjontaa sekä luo palveluverkoston alueellisten digituen tuottajien kanssa.

Vuodenvaihteessa AUTA-toimintamallin luonnos lähtee lausuntokierrokselle, minkä jälkeen mallin valmistelu jatkuu ministeriössä virkatyönä ja etenee poliittiseen päätöksentekoon.

Kokeilujen verkostotapaamisessa keskusteltiin vilkkaasti

AUTA-hankkeen kokeilujen edustajia ympäri Suomen tapasi toisiaan ja AUTA-sihteeristön ja -projektiryhmän jäseniä verkostotapaamisessa Helsingissä 23.8.

Aamupäivän aikana läpikäytiin AUTA-kokeiluissa saatuja palautteita, koettuja myönteisiä yllätyksistä ja havaittuja haasteista. Yleinen kokemus on ollut, että digituen tarve on suurta ja että tarjottuun tukeen suhtaudutaan myönteisesti.

Pienryhmissä keskusteltiin muun muassa siitä miten tavoitetaan ja motivoi-daan kiinnostumaan digineuvonnasta heidät, jotka siitä hyötyisivät. Esiin nousi esimerkiksi se, että kunkin ihmisen tarve ja kokemukset ovat yksilöllisiä. Näin ollen on tärkeää aidosti kohdata digituen kohteena oleva ihminen.

Iltapäivällä digikokeilujen edustajat keskustelivat Jaana Komulaisen (Atwork Oy) ja Seppo Määtän (Broadscope Oy) vetämässä työpajassa AUTA-hankkeen toimintamalliin liittyvistä kysymyksistä.  

Verkostoitumispäivään mahtui myös Arttu Vainion (Oxford Research Oy) esitys kansainvälisestä vertailusta koskien asioimista julkisen hallinnon sähköisissä palveluissa. 

Tapaamisessa oli edustettuna 11 kokeilua. Yhteensä AUTA-hankkeen kokeiluja on 15 kappaletta.  

Valtionavustusinfon 20.6. materiaalit

Kesäkuussa kokeiluille pidetyn valtionavustusinfon materiaali ja kysymys-vastaus-kooste.

Digitaaliset palvelut ensisijaisiksi -työseminaarin 30.5. materiaalit

Digihankkeet yhteisessä työseminaarissa: Palvelukehityksen lähtökohdaksi ihmisten todelliset tarpeet

Seminaari kokosi kumppaniverkoston käymään vilkasta keskustelua VM:n digitaaliset palvelut kaikille -digihankekokonaisuuden suunnasta 30. toukokuuta.

Digitaaliset palvelut ensisijaisiksi -työseminaarissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ensisijaisesti tarjottavien sähköisten julkisten palvelujen tiekartan, saavutettavuusdirektiivin, AUTA-hankkeen ja digi arkeen -neuvottelukunnan tiimoilta. Lyhyiden alustusten, kommenttipuheenvuoron ja kommentointikierroksen jälkeen pöydissä pureuduttiin pohtimaan asioita – ja puheensorinaa riitti.

Seminaarin tarkoituksena oli katsoa jokaisen hankkeen tekemisiä yhdessä; mennäänkö oikeaan suuntaan ja mitä täytyisi ottaa huomioon.

Puheenvuoroissa korostui se, että kaikkien hankkeiden keskiössä ovat ihmiset ja entistä sujuvammat palvelut. Digitaalisia palveluja on kehitettävä aina asiakas edellä huomioiden palvelujen saavutettavuus ja mahdollinen digituki niille, jotka apua tarvitsevat. Esiin nostettiin, että avun tarvitsijoita tulee aina olemaan sekä se, että kuka tahansa voi joskus olla haavoittuvassa asemassa. Lisäksi nähtiin, että perusdigitaidot ovat myös osa arjenhallinnantaitoja.

Keskusteluissa nousivat esiin muun muassa hankkeiden ja eri tahojen yhteistyön tärkeys sekä automatisoinnin lisääminen niin ettei asiakkaan tarvitsisi tehdä mitään. Myös oikeanlaista osaamista, kuten koodaustaitoja ja selkokielistämistä useilla eri kielillä, tarvittaisiin enemmän.

Tavoitteenamme on tosiasiallinen yhdenvertaisuus digitaalisissa palveluissa ja tietysti tyytyväinen asiakas. Onnistuaksemme työtä on tehtävä yhdessä.

Useassa puheenvuorossa todettiin, että teemme isoa yhteiskunnallista muutosta, jota on tehtävä alusta alkaen oikealla tavalla.

AUTA-hankkeen kokeilut on valittu - digitukea eri väestöryhmille

AUTA-hanke sai 23 ehdotusta digitaalisten palvelujen käytön avustamisen kokeiluiksi maaliskuun lopussa päättyneessä kokeiluhaussa. Näistä hankkeen kokeiluiksi hyväksyttiin 15 ehdotusta. AUTA-hankkeessa etsittävien palveluinnovaatioiden tehtävänä on tuottaa uusia toimintatapoja asiakkaiden tukemiseen digitaalisten palvelujen käytössä.

Hyväksytyt kokeilut ovat Alavuden kaupunginkirjasto, Apuomena ry (Lohja), Celia Näkövammaisten kirjasto, Hartolan ja Pertunmaan kunnat, Helsingin kaupunki, Hovi Group Oy, Kainuun SOTE-kuntayhtymä, Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Oulun kaupunginkirjasto, Pihtiputaan kunta, Rovaniemen kaupunki, Sodankylän kunta, Turun kaupunki, Utsjoen kunta ja Vaasan kaupunginkirjasto. Hyväksytyistä kokeiluista kymmenen sai myös julkisille toimijoille tarjolla ollutta valtionapua.

Lue koko tiedote: AUTA-hankkeen kokeilut tarjoavat digitukea eri väestöryhmille (24.5.2017)

Kokeiluilla yli esteiden - Autetaan asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttäjiksi -seminaari

Aika: ke 8.2. klo 12.00– 16.00
Paikka: Säätytalo, sali 15 (Snellmaninkatu 9-11, Helsinki)

Seminaarissa esiteltiin mm. käynnissä ja kokeiltavana olevia tapoja parhaiten auttaa niitä ihmisiä, jotka eivät itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja. .

Verkkotallenne seminaarista

Tilaisuuden esitykset:

Ministeri Anu Vehviläinen avaa tilaisuuden - katso video

AUTA-hankkeen esittely ja tilannekatsaus, Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö - katso esitys videona

Kokeilumenetelmät, - verkostot ja -alustat, Projektipäällikkö  Ira Alanko, valtioneuvoston kanslia - katso video

Digikuntakokeilu, Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö - katso video

Hartolan ja Pertunmaan kuntien digipitäjät kokeiluhanke, Merja Olenius, Hartolan kunnanjohtaja - katso video

Digipitäjät-kokeiluesimerkki, Toimitusjohtaja Marko Torppala, Linkkitiimi Oy - katso video

Apua ja iloa arkeen – digineuvonta ja tekninen kotiapu, Koordinaattori Mirva Gullman ja Jussi Kainulainen, Apuomena ry, Lohja - katso video

Keskustelua, yhteenveto ja seuraavat askeleet - katso video

Seminaarin ohjelma ja lisätietoa löytyy tilaisuuden tapahtumasivulta

Yhteenveto pyöreän pöydän keskustelusta sähköisistä palveluista

Ministeri Anu Vehviläinen tapasi eri järjestöjen edustajia pyöreän pöydän keskustelussa sähköisistä palveluista tiistaina 10. tammikuuta 2017. Yhteenvetomuistioon on koottu seitsemässä keskusteluryhmässä esitettyjä ajatuksia ja ideoita siitä, mitä seikkoja julkisen hallinnon tulisi ottaa huomioon sähköisiä palveluita kehittäessään.

Keskustelussa korostui, että erilaiset käyttäjätyypit on huomioitava hyvin sähköisiä palveluita kehitettäessä. Sähköisiä palveluita kehitettäessä on tärkeää viestiä, että 1) sähköisten palveluiden käyttäminen ei ole pakollista ja 2) kyseessä on innostava, asioiden hoitoa helpottava ja elämänlaatua kohentava mahdollisuus.

Yhteenveto pyöreän pöydän keskustelusta sähköisistä palveluista 

Yhteenveto pyöreän pöydän keskustelusta sähköisistä palveluista (html)

Hartolan-Pertumaan kokeilu on käynnistynyt hankkeessa

Lisää kokeiluja voi ehdottaa kohdasta "Osallistu kokeiluun".