Ajankohtaista tiekartasta

Marraskuu 2017
Lausuntokooste lainmuutostarpeiden raportista on julkaistu

Syyskuu 2017
Digi arkeen -neuvottelukunta arvioi ensisijaisuusmalleja

Elokuu 2017
Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta: Lainmuutostarpeet lausunnoilla 26.9. asti

Kesäkuu 2017
Julkistustilaisuuden 20.6. materiaalit
Julkistustilaisuus ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017–2021, 20.6.

Toukokuu 2017
Digihankkeet yhteisessä työseminaarissa: Palvelukehityksen lähtökohdaksi ihmisten todelliset tarpeet
Keskustelutilaisuus ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartasta 8.5.

Maaliskuu 2017
Keskustelutilaisuus sähköisten palvelujen tiekartasta 22.3.

Lausuntokooste lainmuutostarpeiden raportista on julkaistu

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän lainmuutostarpeita koskeva työryhmäraportti oli lausuntokierroksella 28.8.–26.9.2017. Raportista saatiin yhteensä 32 lausuntoa. Kooste annetuista lausunnoista on nyt julkaistu (ks. alla). Lausuntokooste on jaettu raportissa käytettyjen otsikoiden alle jaksoissa 2.1.– 2.5, kuitenkin ilman erillistä otsikkoa pohjoismaiselle vertailulle. Vapaaehtoisuuteen ja velvoittamiseen liittyvät kommentit on koottu jaksoon 2.6. Kaikki lausunnot löytyvät kokonaisuudessaan lausuntopalvelu.fi:stä.

Lisätietoa:

Digi arkeen -neuvottelukunta arvioi ensisijaisuusmalleja

Digi arkeen -neuvottelukunta käsitteli 18.9.2017 tiekarttatyöryhmän esityksiä sähköisen asioinnin, digipalvelujen käytön ja sähköisen viestinvälityksen ensisijaisuudesta. Neuvottelukunta keskittyi erityisesti palvelujen käyttäjän näkökulmaan. Neuvottelukunta perehtyi kokouksessaan erilaisiin ensisijaisuusmalleihin ja pohti niiden vaikutuksia sidosryhmiensä näkökulmasta.

Lisätietoa:

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta: Lainmuutostarpeet lausunnoilla 26.9. asti

Valtiovarainministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän raportin koskien lainmuutostarpeiden arviointia. Myös muut tahot kuin lausuntopyynnössä mainitut ovat tervetulleita antamaan lausunnon työryhmän raportista määräaikaan mennessä.

Raportissa kuvataan työryhmän arvio sähköisen asioinnin ensisijaisuutta edistävistä lainmuutostarpeista. Raportissa on lainmuutostarpeiden ja -mahdollisuuksien rinnalla otettu kantaa muihin keinoihin, joilla sähköinen asiointi muutetaan ensisijaiseksi tavaksi viranomaisasioinnissa.

Lausunto annettava viimeistään 26.9.

Lausunto Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekarttatyöryhmän raportista pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä tai toimittamaan sähköisessä muodossa osoitteeseen valtiovarainministerio(at)vm.fi. Lausunto on annettava viimeistään 26.9.2017.

Lausuntopyyntö ja raportti ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lisätietoa:
• Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto (eeva.lantto(at)vm.fi, 0295 530 515)
• Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi (marjukka.saarijarvi(at)vm.fi, 0295 530 010)

Julkistustilaisuuden 20.6. materiaalit

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartan 2017-2021 pidettiin Säätytalolla 20.6. Tilaisuudessa julkaistiin tiekartalle valitut 112 digipalvelua. Alla tilaisuuden esityksiä ja linkki tilaisuuden verkkotallenteeseen.

Julkistustilaisuus ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017–2021, 20.6.

Aika: Tiistaina 20.6.2017 klo 9:15–11:00
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Sali 15

Tilaisuudessa julkaistaan ensisijaisesti digitaalisten palveluiden tiekartta lähivuosille. Lisäksi keskustellaan ensisijaisuuden periaatteista sekä säädösten ja toimintatapojen selkeyttämisestä. Tarkempi ohjelma alla.Tarjoamme ennen tilaisuuden alkua, klo 8:45 alkaen verkostoitumiskahvit. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Marjukka Saarijärvi.

Sähköisten palvelujen tiekartalle valitut 112 palvelua 2017–2021

Sähköisten palvelujen tiekartalle valitut 112 palvelua 2017–2021 (html)

Ohjelma

9.15 –9.30    Avauspuheenvuoro

                     kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

9.30–10.00   100+ palvelua kartalla ja ensisijaisuuden linjausesitykset

                     Tiekarttatyöryhmän esityksestä kertoo neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, VM

                     Keskustelua

10.15–10.35 Arvio lainmuutostarpeista

                     Tiekartta lainmuutostarpeiden arviointi, työryhmän raportti

                     Tiekarttatyöryhmän esityksestä kertoo lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, VM

                     Keskustelua

10.50            Miten tästä yhdessä eteenpäin

                     Tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Maria Nikkilä

11.00            Tilaisuus päättyy

Verkkotallenne 20.6. julkistustilaisuudesta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. 029 55 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Assistentti Päivi Anttila, puh. 029 55 30431, paivi.anttila(at)vm.fi

Digihankkeet yhteisessä työseminaarissa: Palvelukehityksen lähtökohdaksi ihmisten todelliset tarpeet

Seminaari kokosi kumppaniverkoston käymään vilkasta keskustelua VM:n digitaaliset palvelut kaikille -digihankekokonaisuuden suunnasta 30. toukokuuta.

Digitaaliset palvelut ensisijaisiksi -työseminaarissa käytiin läpi ajankohtaisia asioita ensisijaisesti tarjottavien sähköisten julkisten palvelujen tiekartan, saavutettavuusdirektiivin, AUTA-hankkeen ja digi arkeen -neuvottelukunnan tiimoilta. Lyhyiden alustusten, kommenttipuheenvuoron ja kommentointikierroksen jälkeen pöydissä pureuduttiin pohtimaan asioita – ja puheensorinaa riitti.

Seminaarin tarkoituksena oli katsoa jokaisen hankkeen tekemisiä yhdessä; mennäänkö oikeaan suuntaan ja mitä täytyisi ottaa huomioon.

Puheenvuoroissa korostui se, että kaikkien hankkeiden keskiössä ovat ihmiset ja entistä sujuvammat palvelut. Digitaalisia palveluja on kehitettävä aina asiakas edellä huomioiden palvelujen saavutettavuus ja mahdollinen digituki niille, jotka apua tarvitsevat. Esiin nostettiin, että avun tarvitsijoita tulee aina olemaan sekä se, että kuka tahansa voi joskus olla haavoittuvassa asemassa. Lisäksi nähtiin, että perusdigitaidot ovat myös osa arjenhallinnantaitoja.

Keskusteluissa nousivat esiin muun muassa hankkeiden ja eri tahojen yhteistyön tärkeys sekä automatisoinnin lisääminen niin ettei asiakkaan tarvitsisi tehdä mitään. Myös oikeanlaista osaamista, kuten koodaustaitoja ja selkokielistämistä useilla eri kielillä, tarvittaisiin enemmän.

Tavoitteenamme on tosiasiallinen yhdenvertaisuus digitaalisissa palveluissa ja tietysti tyytyväinen asiakas. Onnistuaksemme työtä on tehtävä yhdessä.

Useassa puheenvuorossa todettiin, että teemme isoa yhteiskunnallista muutosta, jota on tehtävä alusta alkaen oikealla tavalla.

Keskustelutilaisuus ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartasta 8.5.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan sähköisten palvelujen tiekartasta ja siihen liittyvistä lainsäädäntökysymyksistä.

Maanantaina 8.5.2017 klo 09.30–12.00
Paikka: valtiovarainministeriö, kokoushuone Paja, Mariankatu 9, Helsinki

Tarjoamme ennen tilaisuuden alkua, klo 09.00 alkaen verkostoitumiskahvit kokouskerroksen aulassa.

Ohjelma

09.30 Tervetuloa ja ajankohtaiskatsaus tiekartan valmistelusta ja alustavia havaintoja
           lainsäädäntötarpeista

          
Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, VM
         
 Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM
          
Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, VM

09:50 Korkeimman hallinto-oikeuden puheenvuoro
           
Esittelijäneuvos Antti Jukarainen

10.35 Kaksi keskustelua ryhmissä - Yhteenveto ryhmäkeskustelusta
          
1) Näkemyksiä alustaviin lainsäädäntötarpeisiin
                         - Keskustelun purku
          2) Keinot edistää sähköisen asioinnin ensisijaisuutta lainsäädännön ja käytännön keinoin ilman 
              velvoittavuutta
                         - Keskustelun purku

12.00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. 029 55 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Assistentti Päivi Anttila, puh. 029 55 30431, paivi.anttila(at)vm.fi

Keskustelutilaisuus sähköisten palvelujen tiekartasta 22.3.

Aika: ke 22.3. klo 13.00– 15.15
Paikka: kokoushuone Paja (valtiovarainministeriö, Mariankatu 9)

Tilaisuudessa esitellään mitä ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartalla tavoitellaan vuosille 2017 - 2021 ja mitä kartan valmistelussa on tähän mennessä saatu aikaan. Tule kuulolle, kertomaan odotuksiasi ja ennen kaikkea vaikuttamaan tiekartan sisältöön ja suuntaan.

Tarjoamme ennen tilaisuuden alkua, klo 12.30 alkaen verkostoitumiskahvit kokouskerroksen aulassa.

Seuraa tilaisuutta verkkolähetyksenä

Ohjelma

13.00             Tervetuloa ja ajankohtaiskatsaus tiekartan laatimisesta
                      
Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, VM

13.20             Lainsäädäntö – ensisijaisuuden mahdollistaja vai pullonkaula?
                      
Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM

13.40             Mitä odotan tiekartalta
                      Johtaja Liisa Räsänen, PRH
                      Suunnittelupäällikkö Asko Pajunen, Verohallinto

14.00             Digipalvelut kaikille
                      
Paneelikeskustelu
                      Vanhempi tutkija Mervi Hasu, Työterveyslaitos, Aalto-yliopisto
                      Erityisasiantuntija Lea Stenberg, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
                      Poliisiylitarkastaja Anne Aaltonen, Poliisihallitus    
                      Digijohtaja Nina Nissilä, Valtiokonttori, D9-digitiimi 
       

14.50             Keskustelua

15.15             Tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, puh. 029 55 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi
Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, puh. 02955 30364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi