Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö

Valtioneuvosto asetti hallitusohjelmassa tarkoitetun aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön tekemiseen parlamentaarisen ohjausryhmän, valmisteluryhmän ja sihteeristön toimikaudeksi 11.6. – 31.12.2020.

Parlamentaarisen selvitystyön tavoitteena on selvittää, millä edellytyksin ja mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voitaisiin siirtää hallitusohjelman mukaisesti muodostettaville kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille.

Lisäksi hallitusohjelmassa linjataan, että Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyt selvitetään parlamentaarisen selvitystyön yhteydessä.

Organisointi

Parlamentaarinen ohjausryhmä koostuu eduskuntaryhmien edustajista ja se ohjaa ja linjaa selvitystyön toteuttamista. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Aki Lindén sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä ja varapuheenjohtajana Markus Lohi Keskustan eduskuntaryhmästä. Valmisteluryhmä vastaa ohjausryhmän tarvitsemien materiaalien ja selvitysten tuottamisesta ja sen puheenjohtajana toimii finanssineuvos Anu Nousiainen valtiovarainministeriöstä.    

Asettamispäätös

Lisätiedot:

finanssineuvos Anu Nousiainen, puh. 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi

neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, p. 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi

erityisasiantuntija Antto Korhonen, puh. 029 50 30547, antto.korhonen(at)vm.fi