Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitys on valmistunut. Selvitystyön parlamentaarisen ohjausryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aki Lindén luovutti selvityksen kuntaministeri Sirpa Paaterolle tiistaina 12. tammikuuta 2021.

Valtiovarainministeriön tiedote

Selvityksessä ehdotetaan, että sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaisille hyvinvointialueille siirrettäisiin kuntien nykyisin hoitamat ympäristöterveydenhuollon tehtävät 1.1.2026. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat terveydensuojelu, tupakkavalvonta, eläinlääkintähuolto ja elintarvikevalvonta. Lainsäädännön valmistelu tulisi suorittaa siten, että hyvinvointialueen tehtäväala olisi tiedossa ennen huhtikuussa 2025 järjestettäviä järjestyksessään toisia aluevaaleja.

Lisäksi selvityksessä esitetään harkittavaksi monialaisten maakuntien tehtävien laajentamisen jatkotarkastelu. Selvityksen mukaan mahdollinen jatkotarkastelu tulisi tehdä toimintaympäristön muuttuessa ja hyvinvointialueiden toiminnan vakiintuessa myös ympäristöterveydenhuollon tehtävien osalta. Toteutuessaan mahdollinen jatkotarkastelu tulisi selvityksen mukaan kohdistaa maakuntien liittojen nykyisin hoitamiin tehtäviin, mutta mahdollisesti myös muihin alueiden kehittämisen kannalta merkittäviin tehtäviin. Keskustan eduskuntaryhmän edustajat jättivät selvitykseen eriävän mielipiteen: Keskustan mielestä monialaisen maakunnan tehtäväkentän tulisi olla nyt ehdotettua laajempi ja tavoitteena tulisi olla laaja aluekehitysmaakunta.

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö -raportti

Selvitystyö perustui hallitusohjelmaan

Valtioneuvosto asetti hallitusohjelmassa tarkoitetun aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön tekemiseen parlamentaarisen ohjausryhmän, valmisteluryhmän ja sihteeristön toimikaudeksi 11.6. – 31.12.2020.

Parlamentaarisen selvitystyön tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksin ja mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta voitaisiin siirtää hallitusohjelman mukaisesti muodostettaville kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille.

Lisäksi hallitusohjelmassa linjattiin, että Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyt selvitetään parlamentaarisen selvitystyön yhteydessä.

Tutustu tarkemmin

Parlamentaarisen selvitystyön asettamispäätös
Parlamentaarisen selvitystyön esittelydiat
Hankkeen perustiedot ja asiakirjat
Parlamentaarinen selvitystyö on osa sote-uudistusta

Yhteystiedot

Mikko Saarinen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Rakennepolitiikkayksikkö 0295530047  


Antto Korhonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530547