Alueellistamisen koordinaatioryhmä antoi lausuntonsa Digi- ja väestötietovirastosta

Valtiovarainministeriö 25.9.2018 15.40
Tiedote

Valtiovarainministeriön valmisteleman hallituksen esitysluonnoksen mukaan maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö lakkautetaan ja niiden tehtävät ja henkilöstö siirretään Väestörekisterikeskukseen, jonka nimi muutetaan Digi- ja väestötietovirastoksi 1.1.2020 alkaen.

Valtiovarainministeriön esityksen mukaan uudessa Digi- ja väestötietovirastossa sovelletaan valtakunnallisesti yhtenäisiä toimintatapoja ja ratkaisukäytäntöjä. Toimintojen uudelleenorganisointi mahdollistaa myös valtakunnalliset työjonot sekä toimintatapojen aiempaa systemaattisemman kehittämisen asiakaslähtöisiä palveluja tukevaksi.

Väestörekisterikeskuksella on toimipisteet Helsingissä, Kokkolassa ja Kouvolassa. Nykyisillä yhdeksällä maistraatilla on eri puolilla maata yhteensä 36 toimipistettä, joista 32:ssa annetaan käyntiasiakaspalvelua. Lisäksi maistraattien palveluja on saatavissa yhteispalvelurekisterin mukaan 47 yhteispalvelun asiointipisteestä. Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö toimii Kuopiossa.

Valtiovarainministeriön esityksen mukaan Digi- ja väestötietoviraston alueellinen läsnäolo on myös jatkossa välttämätöntä mm. avioliittoon vihkimisten, julkisen notaarin palveluiden, holhoustoimen palveluiden sekä ulkomailta muuttaneiden henkilöiden henkilötietojen väestötietojärjestelmään merkitsemisen osalta.  Lisäksi monet viraston tehtävistä ovat myös sellaisia, että sähköisessä toimintaympäristössä niitä voidaan käsitellä missä tahansa toimipisteessä.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi valtiovarainministeriön esitystä sijoittamisselvityksen tekemättä jättämisestä. Koordinaatioryhmä korosti lausunnossaan, että uuden Digi- ja väestötietoviraston tehtäviä hoidetaan monipaikkaisesti eri puolilla Suomea eikä muutoksella ole vaikutuksia yhdistyvien toimintojen nykyisten toimipisteiden määrään eikä sijaintiin. Esityksessä virastolle ei myöskään esitetä päätoimipaikkaa. Koordinaatioryhmä painotti, että virastossa tehtäviä voidaan sijoittaa sinne, missä on resursseja, ja käyttää hyödyksi koko viraston osaamisverkostoa. Koordinaatioryhmä piti erityisen tärkeänä, että viraston toiminnassa, organisoitumisessa ja asiakaspalvelun järjestämisessä sekä avoimia virkoja täytettäessä selvitetään mahdollisuudet tehtävän sijoittamiselle pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, muihin toimipisteisiin.

Selvityshenkilöt kuulivat alueellistamisen koordinaatioryhmää

Elokuun alussa käynnistyneen Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla -selvityshenkilöhankkeen selvityshenkilöt, valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen ja varatoimitusjohtaja Timo Reina, kuulivat alueellistamisen koordinaatioryhmää alueellistamisen toimintatapojen ja lainsäädännön uudistamistarpeista. Alueellistamisen koordinaatioryhmä piti tärkeänä, että selvitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota työn tekemisen tapojen murrokseen, valtion toimintojen monipaikkaiseen organisoitumiseen, julkisen hallinnon kokonaisvaltaiseen yhteistyöhön, alueellistamiskäsitteen ajanmukaisuuteen sekä koordinaatioryhmän rooliin. Selvityshenkilöt kuulevat alueellistamisen koordinaatioryhmää toisen kerran tammikuussa ennen lopullisen raporttinsa luovuttamista kunta- ja uudistusministerille.

Lisätietoja:

Alueellistamisen koordinaatioryhmä:
Koordinaatioryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Jari Partanen, p. 040 591 1377, jari.partanen(at)lvm.fi

Koordinaatioryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Hanna-Maria Paakkolanvaara, valtiovarainministeriö, p. 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi

Digi- ja väestötietoviraston perustaminen:
Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, p. 02955 30003 ja lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari p. 02955 30491, valtiovarainministeriö, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Lisätietoa verkossa: Alueellistamisen koordinaatioryhmä vm.fi/alueellistaminen.

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö